Detail publikace

ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB

KALA, J. SALAJKA, V. HRADIL, P.

Originální název

ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB

Český název

ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB

Typ

různé

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zpráva popisuje výpočet dynamické odezvy lehké mostní na pohyb osob. Při pohybu chodce vzniká dynamická časově proměnná síla, která má nenulové složky ve všech třech směrech: vertikálním, horizontálním v bočním směru a horizontálním v podélném směru. Časový průběh má složitý, přibližně periodický charakter. V rámci řešení problému byly dříve experimentálně stanoveny harmonické členy odpovídající základní krokové a vyšším frekvencím vznikajících při chůzi. Při zohlednění pohybu více osob je nutné uvažovat i s vlivem synchronizace s konstrukcí i vzájemně mezi osobami. Pro simulace byl použit výpočtový model realizované mostní konstrukce založený na metodě konečných prvků vytvořený v programovém systému ANSYS. Tato práce je věnována současným možnostem numerické simulace dynamické odezvy na účinky zatížení vyvolaného pohybem osob. Při řešení tohoto aktuálního problému je klíčové vhodné obecné a bezpečné stanovení silových účinků vyvolaných chůzí a tyto aplikovat na relevantní dynamický výpočtový model mostní konstrukce. A. Oblast použití

Český abstrakt

Zpráva popisuje výpočet dynamické odezvy lehké mostní na pohyb osob. Při pohybu chodce vzniká dynamická časově proměnná síla, která má nenulové složky ve všech třech směrech: vertikálním, horizontálním v bočním směru a horizontálním v podélném směru. Časový průběh má složitý, přibližně periodický charakter. V rámci řešení problému byly dříve experimentálně stanoveny harmonické členy odpovídající základní krokové a vyšším frekvencím vznikajících při chůzi. Při zohlednění pohybu více osob je nutné uvažovat i s vlivem synchronizace s konstrukcí i vzájemně mezi osobami. Pro simulace byl použit výpočtový model realizované mostní konstrukce založený na metodě konečných prvků vytvořený v programovém systému ANSYS. Tato práce je věnována současným možnostem numerické simulace dynamické odezvy na účinky zatížení vyvolaného pohybem osob. Při řešení tohoto aktuálního problému je klíčové vhodné obecné a bezpečné stanovení silových účinků vyvolaných chůzí a tyto aplikovat na relevantní dynamický výpočtový model mostní konstrukce. A. Oblast použití

Klíčová slova

ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB

Vydáno

26.11.2009

Místo

Brno, Česká republika

Strany od

1

Strany do

17

Strany počet

17

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT68326,
  author="Jiří {Kala} and Vlastislav {Salajka} and Petr {Hradil}",
  title="ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB",
  annote="Zpráva popisuje výpočet dynamické odezvy lehké mostní na pohyb osob. Při pohybu chodce
vzniká dynamická časově proměnná síla, která má nenulové složky ve všech třech směrech:
vertikálním, horizontálním v bočním směru a horizontálním v podélném směru. Časový
průběh má složitý, přibližně periodický charakter. V rámci řešení problému byly dříve
experimentálně stanoveny harmonické členy odpovídající základní krokové a vyšším
frekvencím vznikajících při chůzi. Při zohlednění pohybu více osob je nutné uvažovat i
s vlivem synchronizace s konstrukcí i vzájemně mezi osobami. Pro simulace byl použit
výpočtový model realizované mostní konstrukce založený na metodě konečných prvků
vytvořený v programovém systému ANSYS. Tato práce je věnována současným možnostem
numerické simulace dynamické odezvy na účinky zatížení vyvolaného pohybem osob. Při
řešení tohoto aktuálního problému je klíčové vhodné obecné a bezpečné stanovení silových
účinků vyvolaných chůzí a tyto aplikovat na relevantní dynamický výpočtový model mostní
konstrukce.
A. Oblast použití",
  chapter="68326",
  year="2009",
  month="november",
  pages="1--17",
  type="miscellaneous"
}