Detail publikace

Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů

SALAJKA, V. KALA, J. HRADIL, P.

Originální název

Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů

Český název

Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů

Typ

audiovizuální tvorba

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Prezentace pojednává o možnosti řešení vlastního kmitání vodních strojů v interakci s vodním prostředím s využitím programu ANSYS. Vzchází se z koncepce přídavné matice hmotnosti kapaliny. Programový systém ANSYS umožňuje výpočet matice přídavné hmotnosti kapaliny bez nutnosti hrubého zjednodušování skutečného tvaru modelované konstrukce a kapalinové oblasti. Pro řešení je využit Eulerův přístup. Jsou uvedeny výsledky řešení vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu pro některé případy lopat oběžných kol na vzduchu a ve vodě. Vypočtené hodnoty součinitelů vlivu vody jsou porovnány s hodnotami získanými z měření. Pro doplnění jsou uvedeny výpočtové modely sestavené v prostředí ANSYS dalších řešených vodních strojů

Český abstrakt

Prezentace pojednává o možnosti řešení vlastního kmitání vodních strojů v interakci s vodním prostředím s využitím programu ANSYS. Vzchází se z koncepce přídavné matice hmotnosti kapaliny. Programový systém ANSYS umožňuje výpočet matice přídavné hmotnosti kapaliny bez nutnosti hrubého zjednodušování skutečného tvaru modelované konstrukce a kapalinové oblasti. Pro řešení je využit Eulerův přístup. Jsou uvedeny výsledky řešení vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu pro některé případy lopat oběžných kol na vzduchu a ve vodě. Vypočtené hodnoty součinitelů vlivu vody jsou porovnány s hodnotami získanými z měření. Pro doplnění jsou uvedeny výpočtové modely sestavené v prostředí ANSYS dalších řešených vodních strojů

Klíčová slova

ANSYS, vodní stroje, Eulerův přístup

Vydáno

05.11.2008

Místo

Luhačovice, Česká republika

ISBN

978-80-254-3355-3

Kniha

16. ANSYS

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

21

Strany počet

21

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT63967,
  author="Vlastislav {Salajka} and Jiří {Kala} and Petr {Hradil}",
  title="Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů",
  annote="Prezentace pojednává o možnosti řešení vlastního kmitání vodních strojů v interakci s vodním prostředím s využitím programu ANSYS. Vzchází se z koncepce přídavné matice hmotnosti kapaliny. Programový systém ANSYS umožňuje výpočet matice přídavné hmotnosti kapaliny bez nutnosti hrubého zjednodušování skutečného tvaru modelované konstrukce a kapalinové oblasti. Pro řešení je využit Eulerův přístup. Jsou uvedeny výsledky řešení vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu pro některé případy lopat oběžných kol na vzduchu a ve vodě. Vypočtené hodnoty součinitelů vlivu vody jsou porovnány s hodnotami získanými z měření. Pro doplnění jsou uvedeny výpočtové modely sestavené v prostředí ANSYS dalších řešených vodních strojů",
  booktitle="16. ANSYS",
  chapter="63967",
  edition="1",
  year="2008",
  month="november",
  pages="1",
  type="presentation"
}