Ing.

Ondřej Andrš

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OVSVR – odborný asistent

+420 54114 2485
andrs@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.