• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Hlavní e-mail andrs@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 48571
 
Odeslat VUT zprávu

Tvůrčí aktivity
ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: DCmot500; Výkonový modul pro řízení DC motorů do 500W. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Vykonovy_modul_pro_rízení_DC_motoru_do_500W.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Vykonovy_modul_pro_rízení_DC_motoru_do_500W.pdf, počet stažení: 3
Detail
ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: RSSP1; Řídicí systém Stewartovy platformy. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Ridici_system_Stewartovy_platformy.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Ridici_system_Stewartovy_platformy.pdf, počet stažení: 2
Detail
ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: 4LCS; Řídicí systém čtyřnohého kráčivého robotu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/walking-robots/FV_Ridici_system_ctyrnoheho_kraciveho_robotu.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/walking-robots/FV_Ridici_system_ctyrnoheho_kraciveho_robotu.pdf, počet stažení: 2
Detail
ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: JAE_DPS; Jednotka pro automatické exponování DPS. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Jednotka_pro_automaticke_exponovani_DPS.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Jednotka_pro_automaticke_exponovani_DPS.pdf, počet stažení: 2
Detail
ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: SLCH; Solární Li-ion nabíječka. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Solarni_Li-ion_nabijecka.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Solarni_Li-ion_nabijecka.pdf, počet stažení: 1
Detail
ANDRŠ, O.; SYNEK, M.; HOUŠKA, P.: AZS01; Automatizovaná zkušební stolice pro testy životnosti elektrických pohonů. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Automatizovana_zkusebni_stolice_pro_testy_zivotnosti_elektrickych_pohonu.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Automatizovana_zkusebni_stolice_pro_testy_zivotnosti_elektrickych_pohonu.pdf, počet stažení: 2
Detail
ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.: SM01; Scan Machine. Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, UAI, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/FV_Scan_Machine.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/FV_Scan_Machine.pdf, počet stažení: 1
Detail
ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.: DR01; Delta robot. Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, UAI, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://amlab.fme.vutbr.cz/riv. (funkční vzorek)
http://amlab.fme.vutbr.cz/riv, počet stažení: 1
Detail
ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.: TS01; Senzor ujeté dráhy. Plyne ze smluvních podmínek řešeného projektu.. URL: http://amlab.fme.vutbr.cz/riv. (funkční vzorek)
http://amlab.fme.vutbr.cz/riv, počet stažení: 1
Detail
ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.: OPMD; Zařízení pro měření provozních teplot. Plyne ze smluvních podmínek řešeného projektu.. URL: http://amlab.fme.vutbr.cz/riv. (funkční vzorek)
http://amlab.fme.vutbr.cz/riv, počet stažení: 1
Detail
ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; HADAŠ, Z.; KREJSA, J.: JK2CS-DATAPP; Aplikace pro správu konferenčního systému. B1/313. URL: http://jk2cs.fme.vutbr.cz. (software)
http://jk2cs.fme.vutbr.cz, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; HOUFEK, M.; BŘEZINA, L.: linDrive-tester; Přípravek pro ověřování vlastností lineárního pohonu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: AMB přípravek; Vývojový přípravek aktivního magnetického ložiska. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/amb. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/amb, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.: MotorKit; Modulární zařízení pro vývoj řízení elektrických pohonů. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/motorkit. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/motorkit, počet stažení: 1
Detail
HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, V.: Datalogger DS1; DATALOGGER PRO MĚŘENÍ NA ROTUJÍCÍCH ČÁSTECH DS1. VUT, FEKT, UVEE A3-707. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php, počet stažení: 3
Detail
HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: absoluteHallSensors; Absolutní lineární snímač polohy pro Stewartovu platformu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/, počet stažení: 1
Detail
VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: MotorKit_r2; Mechatronické DAQ moduly pro MotorKit. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Mechatronicke_DAQ_moduly_pro_MotorKit.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Mechatronicke_DAQ_moduly_pro_MotorKit.pdf, počet stažení: 3
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: kalibrator lin snímačů; Zařízení pro automatizovanou kalibraci snímačů polohy. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/lin-sensors. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/lin-sensors, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: temperatureController; Regulátor teploty s webovým rozhraním. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/Temperature_controller_with_web_interface.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/Temperature_controller_with_web_interface.pdf, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: mini-swing; Sériový manipulátor se dvěma stupni volnosti a rotačním koncovým efektorem. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. (funkční vzorek)
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.: abs.rot.mag. sensor; Absolutní snímač natočení ramene manipulátoru. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.rot.mag.sensor.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.rot.mag.sensor.pdf, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.: abs.lin.mag.redundant sensor; Absolutní snímač polohy s rendundantním vyhodnocováním polohy. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.lin.mag.redundant_sensor.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.lin.mag.redundant_sensor.pdf, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.: mitutoyoInterface; Komunikační modul pro indikátory Mitutoyo. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/FV_Komunikacni_modul_pro_indikatory_Mitutoyo.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/FV_Komunikacni_modul_pro_indikatory_Mitutoyo.pdf, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: forceSensors; Snímač síly pro lineární pohon Stewartovy platformy. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Snimac_sily_pro_linearni_pohon_Stewartovy_platformy.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Snimac_sily_pro_linearni_pohon_Stewartovy_platformy.pdf, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: accelerometer dataloger; Datalogger pro měření a záznam vibrací mechanických soustav. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Datalogger_pro_mereni_a_zaznam_vibraci_mechanickych_soustav.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Datalogger_pro_mereni_a_zaznam_vibraci_mechanickych_soustav.pdf, počet stažení: 1
Detail
HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: machine-3D; Univerzální kartézský stoj. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/machine-3D.pdf. (funkční vzorek)
http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/machine-3D.pdf, počet stažení: 1
Detail
HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HUZLÍK, R.: VEH 29Hz; Vibration Energy Harvester ESPOSA. FSI, VUT v Brně A2/712. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 1
Detail
KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; KREJSA, J.; HADAŠ, Z.: JK2CSCONFSYS; JK2CS Konferenční systém. B1/313, Technická 2, FSI VUT v Brně. URL: http://jk2cs.fme.vutbr.cz/. (software)
http://jk2cs.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 1
Detail
KREJSA, J.; HADAŠ, Z.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.: JK2CS - HADAPP; Conference system standalone management. A2/710. URL: http://jk2cs.fme.vutbr.cz. (software)
http://jk2cs.fme.vutbr.cz, počet stažení: 2
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.