Detail produktu

Výkonový modul pro řízení DC motorů do 500W

ANDRŠ, O. BŘEZINA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Ústřední částí tohoto zařízení je výkonový obvod DRV 8402 od firmy Texas Instruments. Jde o speciální obvod pro řízení motorů prostřednictvím pulzní šířkové modulace (PWM). Tento obvod umožňuje spínat trvalé proudy až do výše 10A (špičkově 24A) při napájení 50V. Dále je tento obvod opatřen pokročilými ochrannými prvky (ochrana proti proudovému i teplotnímu přetížení). V závislosti na vstupních logických signálech je možno řídit DC motory prostřednictvím PWM signálu s frekvencí 20kHz. Na výstupu tohoto obvodu je připojen obvod ACS712 firmy Allegro, který slouží na měření proudu procházejícího DC motorem.

Klíčová slova

DC motor, výkonový modul

Datum vzniku

24.11.2009

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty