• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Hlavní e-mail andrs@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 48571
 
Odeslat VUT zprávu

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012, Ph.D., Aplikované vědy v inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2007, Ing., Inženýrská informatika a automatizace, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Pedagogická činnost
 • Základy elektrotechniky (cvičení)
 • Inteligentní řídicí systémy (cvičení)
 • Automatizace (cvičení)
 • Informatika (cvičení)
 • Měřicí technika (cvičení)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řídicí členy na bázi soft-computing
 • Řízení pohybu technických soustav, mechatronika
 • Programování LabVIEW, SQL Server, MATLAB/Simulink
 • Měření, řízení, regulace
 • Paralelní mechanismy
Univerzitní aktivity
 • Součást pořadatelského týmu mezinárodního konference SEKEL 2016
 • Součást pořadatelského týmu mezinárodního workshopu QERS 2015 a 2016
 • Součást pořadatelského týmu mezinárodní konference Mechatronika/Mechatronics
 • Součást pořadatelského týmu Akademicko-průmyslového fóra (ročník 2010 až 2015)
Spolupráce s průmyslem
 • Vývoj komplexních mechatronických systémů, měření a testování.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 4. místo TOP 10  Exelence 2012 - kategorie technologická studenti
Projekty
 • LO1202 - NETME CENTRE PLUS (2014-2018, MSM/LO)
 • TA04010023 - Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí (2014-2017, TA0/TA)
 • TA02010259 - Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů (CAAEEC) (2012-2015, TA0/TA)
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406 Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0162 Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe
 • MSM 0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav
 • Inovace předmětu Informatika s využitím moderních simulačních nástrojů
 • Inovace předmětuů Kinematika a Dynamika s využitím moderních simulačních nástrojů
 • Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací
 • Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení
Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

16Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.