Ing.

Ondřej Andrš

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OVSVR – odborný asistent

+420 54114 2485
andrs@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012, Ph.D., Aplikované vědy v inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2007, Ing., Inženýrská informatika a automatizace, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Základy elektrotechniky (cvičení)
 • Inteligentní řídicí systémy (cvičení)
 • Automatizace (cvičení)
 • Informatika (cvičení)
 • Měřicí technika (cvičení)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řídicí členy na bázi soft-computing
 • Řízení pohybu technických soustav, mechatronika
 • Programování LabVIEW, SQL Server, MATLAB/Simulink
 • Měření, řízení, regulace
 • Paralelní mechanismy

Univerzitní aktivity

 • Součást pořadatelského týmu mezinárodního konference SEKEL 2016
 • Součást pořadatelského týmu mezinárodního workshopu QERS 2015 a 2016
 • Součást pořadatelského týmu mezinárodní konference Mechatronika/Mechatronics
 • Součást pořadatelského týmu Akademicko-průmyslového fóra (ročník 2010 až 2015)

Spolupráce s průmyslem

 • Vývoj komplexních mechatronických systémů, měření a testování.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 4. místo TOP 10  Exelence 2012 - kategorie technologická studenti

Projekty

 • LO1202 - NETME CENTRE PLUS (2014-2018, MSM/LO)
 • TA04010023 - Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí (2014-2017, TA0/TA)
 • TA02010259 - Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů (CAAEEC) (2012-2015, TA0/TA)
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406 Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0162 Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe
 • MSM 0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav
 • Inovace předmětu Informatika s využitím moderních simulačních nástrojů
 • Inovace předmětuů Kinematika a Dynamika s využitím moderních simulačních nástrojů
 • Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací
 • Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

16