Detail produktu

Jednotka pro automatické exponování DPS

ANDRŠ, O. BŘEZINA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Toto zařízení slouží pro automatickou expozici DPS pomocí UV záření. Jako zdroj záření jsou použity UV LED. Celé zařízení je řízeno mikrořadičem, který řídí expoziční časy.

Klíčová slova

DPS, UV LED

Datum vzniku

03.11.2010

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty