Detail produktu

Zařízení pro automatizovanou kalibraci snímačů polohy

HOUŠKA, P. ANDRŠ, O. VETIŠKA, J. BŘEZINA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení je určeno pro automatickou kalibraci a kontrolu lineárních snímačů polohy. Umožňuje proměřovat vlastnosti snímačů polohy ve třech osách, s možností natáčení snímače nebo kontrolního bodu kolem osy Z. Hlavní osa X je řízena s rozlišením 0.001mm, pomocné osy jsou manuálně stavitelné s rozlišením 0.001mm pro nastavení pracovní vzdálenosti snímače. Zařízení je řízeno jednotkou NI cRIO, v které je realizován software pro řízení polohování, odečet poloh os X a Y a snímání polohy proměřovaného snímače. Software je řešen modulárně, tak aby byl snadno modifikovatelný pro připojení kalibrovaných snímačů a implementaci kalibračního algoritmu.

Klíčová slova

snímač polohy, calibrace

Datum vzniku

01.02.2010

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty