Detail produktu

Automatizovaná zkušební stolice pro testy životnosti elektrických pohonů

ANDRŠ, O. SYNEK, M. HOUŠKA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Realizované zařízení slouží pro automatizované testy životnosti elektrických pohonů. Jako řídicí a meřící jednotka slouží real time počítač NI RIO.

Klíčová slova

zkušební stolice

Datum vzniku

03.11.2010

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www