Detail produktu

Zařízení pro měření provozních teplot

ANDRŠ, O. KOVÁŘ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Toto zařízení představuje čtyř-kanálový digitální měřící systém sloužící pro měření provozních teplot mobilních zařízení. Hlavními částmi systému jsou čtyři digitální teploměry DS18B20 na kabelech a centrální jednotka s displejem a komunikačním rozhraním, ke které jsou teploměry připojeny. Zařízením lze měřit teploty v rozsahu -55 až 125 stC. Jednotka je dále vybavena komunikačním rozhraním UART pro připojení k externím zařízením s možností logování a vizualizací měřených dat.

Klíčová slova

měření provozních teplot, digitální teploměr

Datum vzniku

10.01.2013

Umístění

Plyne ze smluvních podmínek řešeného projektu.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www