Detail produktu

Řídicí systém Stewartovy platformy

ANDRŠ, O. VETIŠKA, J. HOUŠKA, P. BŘEZINA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Prezentované zařízení přestavuje řídicí jednotku pro Stewartovu platformu vyrobenou na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Ústřední částí této jednotky je real-time řídicí PXI systém a modul výkonové elektroniky. Modul výkonové elektroniky je sestaven ze spínaného zdroje stejnosměrného napětí a výkonových obvodů pro řízení stejnosměrných motorů, které obsahuje Stewartova platforma. Pro PXI systém byly implementovány řídicí algoritmy pro polohové řízení platformy.

Klíčová slova

Řídicí systém Stewartovy platformy

Datum vzniku

11.01.2010

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty