Detail produktu

Řídicí systém čtyřnohého kráčivého robotu

ANDRŠ, O. HOUŠKA, P. VETIŠKA, J. BŘEZINA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Prezentované zařízení přestavuje řídicí systém pro čtyřnohého kráčivého robota. Jedná se o modulární zařízení složené z komunikačního modulu, který pomocí sériové sběrnice propojuje řídicí moduly pro jednotlivé nohy. Komunikační modul dále zajišťuje napájení celého systému a komunikaci s nadřazenou vrstvou řízení. Řídicí moduly pro jednotlivé nohy jsou osazeny mikrořadiči C8051F300, které přímo ovládají servomechanismy na příslušných nohách. Pro komunikaci mezi nadřazenou vrstvou řízení a řídicími moduly byl implementován vlastní komunikační protokol.

Klíčová slova

Řídicí systém čtyřnohého kráčivého robotu

Datum vzniku

08.02.2010

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty