• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kontaktní seminář

Kontaktní seminář představuje důležitou platformu pro budování a posílení bilaterálních vztahů a seznámení se s potencionálmíni partnery projektu, jejich představami a preferencemi, pokud jde o budoucí spolupráci na projektu.

I. Termíny a program

Termín podání žádosti: zatím není znám

Termín konání kontaktní semináře: zatím není znám

II. ŽADATEL

Oprávněnými žadateli jsou:

 • české instituce na úrovni terciálního vzdělávání se zájmem spolupracovat na bilaterální úrovni, tzn. uzavírat česko-norská, česko-islandská nebo česko-lichtenštejnská projektová partnerství,
 • instituce v donorských státech na terciální úrovni vzdělávání se zájmem spolupracovat na bilaterální úrovni s instituce v České republice.

III. ÚČASTNÍK

Kontaktního semináře se mohou zúčastnit zástupci českých, islandských, lichtenštejnských a norských vzdělávacích institucí na terciální úrovni vzdělávání.

Účastníkem mohou být:

 • pedagogičtí pracovníci
 • akademičtí pracovníci
 • statutární zástupci
 • pracovníci mezinárodních oddělení 

IV. podání žádosti

DZS posoudí, zda jsou registrační formuláře vyplněny v souladu s níže zmíněnými kritérii a zda je zajištěn soulad se všeobecnými cíli programu a cíli této aktivity (tzn. přispívání k rozvoji bilaterálních vztahů). Konečný seznam účastníků bude vytvořen v souladu s doporučením partnerů programu z donorských států a jiných relevantních zúčastněných stran. Žadatelé, u kterých účast bude zamítnuta, budou informováni emailem.

Formální kritéria žádosti

Kvalitativní kritéria

 • motivace
 • kompatibilita zapojených institucí podle činností plánovaných v rámci projektu budoucí spolupráce a seznam potenciálních partnerských institucí nebo zemí v projektu

Registrace žádosti

Pro registraci je nutné:

V. FINANČNÍ RÁMEC

Způsobilé výdaje

 • Cestovné: proplaceno maximálně do výše 25 000 CZK.
 • Pobytové výdaje: Ubytování a strava v hotelu jsou hrazeny organizátorem semináře, tedy DZS.

Proplácení cestovních nákladů je založeno na základě skutečných výdajů. Předpokladem pro proplacení způsobilých nákladů je podepsání smlouvy s DZS. Cestovní náklady jsou hrazeny ex-post.

Plánované alokace financí

 • Norské fondy: 20 000 EUR, tzn. 530 000 CZK
 • Fondy EHP: 1 441 EUR, tzn. 38 186 CZK

Podrobný přehled finančního rámce najdete zde.

V. DALŠÍ INFORMACE

Výzva k k registraci na Kontaktní seminář

Webové stránky DZS

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy