• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní a výzkumné pobyty

Studijní a výzkumné pobyty

Program aktion nabízí široké možnosti studijních a výzkumných pobytů:

 • semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia
 • stipendia pro vysokoškolské učitele
 • stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu
 • habilitační stipendia pro postdoktorandy

I. Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

 • 1x pro pregraduální studenty a 1x pro postgraduální studenty a nelze je prodloužit.
 • Studenti musí být v době podání žádosti nejméně v 1. semestru magisterského studia.
 • Žádosti o stipendium najdete zde
 • Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí)  a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny). Potřebné dokumenty jako příloha k žádosti o stipendium naleznete zde
 • Evidenční formulář uchazeče, který musí být podepsaný zahraničním/studijním oddělením Vaší fakulty najdete zde
 • Výše stipendia: studenti 1 050 €/měsíc, VŠ učitelé 1 150 €/měsíc
 • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje ubytování v ceně 220 - 470 € (na základě elektronického vyplnění Vašeho požadavku, za poplatek 18 € ).
 • Více informací naleznete zde

Cílová skupina:

studenti magisterských/doktorských studijních programů 
a akademičtí pracovníci

Účel:

studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce
VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty

Věková hranice:

věk bez omezení

Doba trvání:

semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Termíny pro podávání žádostí

15. 03. daného roku - pouze na zimní semestr

31. 10. daného roku -  pouze na letní semestr

II. Stipendia pro vysokoškolské učitele

 • Pobyt je nejdříve možné zrealizovat za 3 měsíce od podání žádosti.
 • Cílovou institucí jsou veřejné a státní vysoké školy a univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí/Betreuungszusage/statement of academic supervisor" s univerzitou nebo vysokou školou. 
 • Žádost o stipendium je možné podat zde
 • Přílohy k žádosti o stipendium naleznete zde
 • Výše stipendia: VŠ učitel 1 150 €/měsíc
 • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 220 - 470 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.
 • Více informací naleznete zde

Cílová skupina:

vysokoškolští učitelé

Účel:

výzkumný pobyt

Věková hranice:

věk bez omezení

Doba trvání:

1 měsíc

Termíny pro podávání žádostí:

15. 4. daného roku

30. 11. daného roku

III. Habilitační stipendia pro postdoktorandy

 • Realizace pobytu je možná nejdříve za 6 měsíců od podání žádosti.
 • Cílovou institucí jsou veřejné a státní vysoké školy a univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí" s univerzitou nebo vysokou školou.
 • Cílem tohoto stipendia je podpora mladých vědeckých pracovníků při pracech umožňujících ukončení habilitace. Na hostitelském výzkumném pracovišti se mají etablovat nové metody, postupy a techniky; získané know-how pak bude využívat rakouská i česká věda a na základě vědecké expertízy žadatele má být trvale posílena vědecká kvalita hostitelské instituce. Z této výměny zkušeností mají mít prospěch obě strany. V důsledku stipendijního pobytu by tato spolupráce měla posílit vědecké vztahy mezi vysílající a cílovou institucí k užitku a oživení rakouské i české vědecké obce.
 • Žádost o stipendiumné podat zde 

 • Přílohy k žádosti o stipendium naleznete zde

 • Výše stipendia. Postdoktorský student 1 200 €/měsíc
 • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (ÖAD) zajišťuje na požádání ubytování v ceně
  220 - 470 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.
 • Více informací naleznete zde

Cílová skupina:

postdoktorandi

Účel:

pro zpracování habilitační práce

Věková hranice:

do 10 let po obhajobě disertační práce

Doba trvání:

6 měsíců

Termíny pro podávání žádostí:

15. 3. daného roku

IV. Další důležité informace

 • žádosti o finanční podporu musí být dostatečně odborně zdůvodněny, včetně tématu vědecké práce včetně jejího obsahu
 • uchazeč musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské vysoké školy kde chtějí pobyt uskutečnit, tzv. příslib přijetí, žadatel si zajistí individuálně
 • uchazeč musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny)
 • žadatelé z České republiky jsou osvobození od poplatků za studium
 • prezentace (z International Mobility Days)
 • Statistiky
Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy