Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

FSIZkratka: B-KSBAk. rok: 2018/2019

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen pro středoškolsky vzdělané studenty, kteří mají zájem získat znalosti z technických disciplín a zároveň z oblasti perspektivních věd, jako je kvalita, spolehlivost a bezpečnost. V současné době se technické vědy ve světě značně rozvíjí, to také platí pro kvalitu, spolehlivost a bezpečnost technických systémů. I v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení rozsáhlých úkolů spojených s danou problematikou. Studium oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má interdisciplinární charakter. Student při studiu absolvuje předměty běžného teoretického základu, předměty zaměřené na konstrukci a technologii a rovněž předměty specializované, jako např. Management kvality, Průmyslová bezpečnost, Základy technické diagnostiky, Provoz a údržba strojů, Průmyslová metrologie, Základy spolehlivosti, Průmyslová bezpečnost a Základy managementu rizik. Při studiu oboru je kladen velký důraz na jeho aplikace v praxi. Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Volbou tématu bakalářské práce se může student hlouběji zaměřit na problematiku kvality nebo spolehlivosti, případně bezpečnosti. Tímto získává hlubší znalosti pro působení v praxi a především pro případné další studium magisterské navazující.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá široký odborný základ z oblasti strojírenských věd a dále potřebné znalosti a dovednosti v oboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, což mu umožní jak efektivní přípravu k navazujícímu magisterskému studiu, tak i případné bezproblémové zapojení do řešení úkolů technické praxe v různých průmyslových podnicích.

Profesní profil absolventů s příklady

Vzhledem k širokému teoretickému a i praktickému rozsahu získaných vědomostí se absolventi bakalářského studia mohou uplatnit jako technici v různých oblastech průmyslu, nebo odborníci v různých oblastech veřejného sektoru. Především se jedná o techniky kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti zaměstnaných v průmyslu a odborně způsobilé osoby působící ve veřejném sektoru. Na základě širokého rozsahu získaných znalostí jsou absolventi schopni se rychle přizpůsobit aktuálním požadavkům pracovního trhu.
Absolventi bakalářského oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost mají následující možnosti dalšího studia:

  • Pokračování v dvouletém navazujícím magisterském studiu „Kvalita, spolehlivost, bezpečnost“
  • Pokračování v libovolném oboru magisterského navazujícího studijního programu „Strojní inženýrství“ na VUT v Brně
  • Pokračování v příbuzném oboru magisterského navazujícího studijního programu na ostatních vysokých školách v ČR nebo zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A3KAngličtina 3 pro KSen0PovinnýK - 13 / S - 13ano
1CH-KChemiecs4PovinnýzkK - 9 / S - 17ano
1IN-KInformatikacs4PovinnýklK - 17 / S - 35ano
1M-KMatematika Ics9Povinnýzá,zkK - 35 / S - 69ano
1ZM-KTeoretické základy technických měřenícs5PovinnýklK - 9 / L - 9 / S - 34ano
1K-KZáklady konstruovánícs4Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A4KAngličtina 4 pro KSen6Povinnýzá,zkK - 13 / S - 13ano
2F-KFyzika Ics7Povinnýzá,zkK - 22 / L - 4 / S - 52ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
2K-KKonstruovánícs3PovinnýklK - 13 / S - 26ano
2M-KMatematika IIcs8Povinnýzá,zkK - 30 / S - 61ano
3ST-KStatikacs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
2VT-KVýrobní technologie Ics3PovinnýklL - 9 / S - 17ano
BMK-KZáklady managementu kvality a životního prostředícs7Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3F-KFyzika IIcs8Povinnýzá,zkK - 22 / L - 9 / S - 60ano
3M-KMatematika IIIcs8Povinnýzá,zkK - 30 / S - 61ano
CPB-KPrůmyslová bezpečnostcs7Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
4PP-KPružnost a pevnost Ics7Povinnýzá,zkK - 26 / S - 52ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4M-KMatematika IVcs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
DPM-KPrůmyslová metrologiecs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
BZE-KZáklady elektrotechnikycs6Povinnýzá,zkK - 13 / L - 4 / S - 35ano
DMR-KZáklady managementu rizikcs6Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
CTD-KZáklady technické diagnostikycs8Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5HY-KHydromechanikacs6Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
EPS-KProvoz a údržba strojůcs8Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
EZS-KZáklady spolehlivostics8Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
5KS-KKonstruování strojů - strojní součástics4Povinně volitelnýzá,zkK - 22 / S - 431ano
5KS-AKKonstruování strojů - strojní součástien4Povinně volitelnýzá,zkK - 22 / S - 431ano
3VT-KVýrobní technologie IIcs4Povinně volitelnýklL - 9 / S - 171ano
6MS-KMezní stavy materiálůcs4Povinně volitelnýklK - 9 / L - 9 / S - 342ne
6SR-KStavba výrobních strojů a robotůcs4Povinně volitelnýklK - 9 / L - 9 / S - 342ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BR-KBakalářský projekt (ÚVSSR)cs6PovinnýVB - 78ano
6BS-KSeminář k bakalářské práci (B-KSB)cs1PovinnýK - 4 / S - 9ano
DTM-KTechnická mechanikacs6Povinnýzá,zkK - 26 / S - 52ano
6TT-KTermomechanikacs6Povinnýzá,zkK - 22 / S - 43ano
BUM-KÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs5Povinnýzá,zkK - 13 / L - 9 / S - 43ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 5KS-K, 5KS-AK, 3VT-K
2 1 6MS-K, 6SR-K