Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-KSB)

FSI-6BS-KAk. rok: 2018/2019

Na semináři studenti referují o tématu své bakalářské práce a vytváří dílčí písemné prezentace. Využívají při přípravě referátu a dílčích písemných prezentací svých dřívějších zkušeností a také především poznatků, které získali v rámci osnovy tohoto předmětu.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu cíle předmětu potřebné znalosti a návyky při písemné a ústní prezentaci výsledků své budoucí bakalářské práce.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti odborné z oblasti bakalářského studia a základní znalosti z používání výpočetní techniky. Jsou vítány jakékoliv dřívější znalosti z obsahu tohoto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální, podle pokynů vedoucího bakalářské práce práce. (Individual, following the suggestions of the leader of the bachelor project)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou seznamováni s probíranými tématy formou přednášek, očekává se diskuze na dané téma a dále dle obsahu předmětu i se zpracováním dílčích písemných prezentací a především realizací konferenčních vystoupení.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, předložení alespoň jedné písemné dílčí prezentace ke kontrole a realizace a hodnocení alespoň jednoho konferenčního vystoupení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit se písemně a ústně prezentovat své výsledky a dodržovat zásady korektní publikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolovaná na základě skutečností uvedených ve způsobu a kritériích hodnocení. Náhrada zameškané výuky je možná ve zdůvodněných případech na základě domluvy s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, specifikace požadavků
2. Formální požadavky, časový harmonogram pro bakalářskou práci, přístup k práci
3. Literární zdroje, rešerše, patenty
4. Úprava a zpracování odborného textu (WORD)
5. Autorský zákon, plagiáty, kontrola původnosti práce
6. Citace v bakalářské práci
7. Základy rétoriky
8. Prezentace tématu bakalářské práce, zásady, písemná a ústní prezentace
9. Kontrola dílčích písemných prezentací, příprava ústní prezentace (POWERPOINT)
10. Cvičná prezentace (konferenční vystoupení)
11. Cvičná prezentace (konferenční vystoupení)
12. Cvičná prezentace (konferenční vystoupení)
13. Zápočty

Řízené samostudium

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, specifikace požadavků
2. Formální požadavky, časový harmonogram pro bakalářskou práci, přístup k práci
3. Literární zdroje, rešerše, patenty
4. Úprava a zpracování odborného textu (WORD)
5. Autorský zákon, plagiáty, kontrola původnosti práce
6. Citace v bakalářské práci
7. Základy rétoriky
8. Prezentace tématu bakalářské práce, zásady, písemná a ústní prezentace
9. Kontrola dílčích písemných prezentací, příprava ústní prezentace (POWERPOINT)
10. Cvičná prezentace (konferenční vystoupení)
11. Cvičná prezentace (konferenční vystoupení)
12. Cvičná prezentace (konferenční vystoupení)
13. Zápočty