Detail předmětu

Angličtina 3 pro KS

FSI-A3KAk. rok: 2018/2019

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "pre-intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty kombinovaného studia, kteří si osvojili základy jazyka na úrovni "elementary" během studia na střední škole.

Doporučená nebo povinná literatura

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je určen pro kombinovanou formu studia, samostatná práce studenta je usměrňována blokem přednášek a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu. Student musí získat min. 36 bodů z 60 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student jednu možnost opravného testu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována a je doporučená pro úspěšné zvládnutí předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
    obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia. U1: Přítomný čas prostý (do, be), tázací slova. Popis firmy, zaměstnání. Seznámení.
2. U2. Přítomný čas prostý a průběhový. Povolání, slovesa make, do a have. Psaní emailů, plány a schůzky, going to.
3. U3: Minulý čas prostý. Cestování. Telefonování. Žádosti a rady.
4. U4: Trpný rod. Popis osob a věcí. Schůzky. Vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu.
5. U5: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Vyjádření množství. Prezentace. V restauraci.
6. Opakování.
7. Zápočtový test.

Řízené samostudium

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 1
2. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 2
3. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 3
4. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 4
5. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 5
6. samostudium a závěrečné opakování k zápočtovému testu
7. kontrola splněných zadání v elearningu