Detail předmětu

Angličtina 4 pro KS

FSI-A4KAk. rok: 2018/2019

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "pre-intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty kombinovaného studia, kteří si osvojili základy jazyka na úrovni "elementary" během studia na střední škole a úspěšně absolvovali kurz A3K. Navazuje na probranou gramatiku a slovní zásobu.

Doporučená nebo povinná literatura

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je určen pro kombinovanou formu studia, samostatná práce studenta je usměrňována blokem přednášek a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. V hodnocení se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu. Celkem musí student získat min. 36 bodů z 60 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student jednu možnost opravného testu. Zkouška má písemnou (70 bodů) a ústní část (30 bodů) a pro úspěšné absolvování je vyžadováno v obou částech získat alespoň 50% bodů. Rozsah odpovídá úrovni pre-intermediate a obsahu kurzů A3K-A4K. Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována a je doporučená pro úspěšné zvládnutí předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U6: Srovnávání. Ve městě. Telefonování. V hotelu.
2. U7: Předpřítomný čas, minulý čas prostý. Popis změn a trendů. Prezentace. Pracovní pohovor.
3. U8: Modální slovesa. Kariéra. Setkání. Pozvání a vyjádření nabídky.
4. U9: Minulý čas průběhový, minulý čas prostý. Emaily. Vyjádření návrhu.
5. U10: Budoucí čas. Podmínkové věty. Gerundium a infinitiv. Nepřímé otázky.
6. Opakování.
7. Zápočtový test.

Řízené samostudium

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 6
2. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 7
3. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 8
4. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 9
5. samostudium a vyplnění elearningové podpory k lekci 10
6. příprava okruhů ústní části ke zkoušce
7. závěrečné opakování, kontrola splněných zadání v elearningu