Detail oboru

Design

FaVUZkratka: APDAk. rok: 2018/2019Zaměření: Ateliér produktového designu FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Studijní obor Design zajišťuje dva ateliéry ve specializaci grafický design (Ateliér grafického designu 1, Ateliér grafického designu 2) a Ateliér produktového designu. Význam tohoto oboru je v současné společnosti zásadní. Designér vstupuje do procesu navrhování výstupu (ať už je to kniha, webová stránka, motocykl nebo umyvadlo) daleko dříve než bývalo zvykem. Pojetí studia v oboru Design odpovídá současným požadavkům na to, aby byl designér vybaven nejen špičkovými znalostmi v oblasti dostupných pracovních nástrojů (dnes především v oblasti software) a byl připraven se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat, ale aby byl rovněž osobností se širokým přehledem v oblasti kultury a společenských věd. Důraz je tak v průběhu studia kladen na tyto základní oblasti. 1.) Průběžné rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti technologií a softwarů nezbytných pro uplatnění v oboru (více než v jiných oborech je zde využíváno workshopů a krátkodobých kurzů, které nejsou pevně zařazeny v kurikulu, ale doplňují ateliérovou výuku). 2.) Rozvíjení přehledu v oblasti dějin umění, vizuální kultury a designu. 3.) Rozvíjení schopností nepostradatelných v současné designérské praxi, jako jsou autonomní vyhledávání úkolů a pracovních příležitostí, organizační a prezentační schopnosti.
V tomto oboru je kladen vysoký důraz na to, aby úkoly plněné v průběhu studia měly vazbu na praxi. Toho je dosahováno spoluprací s externími subjekty (firmami, příspěvkovými nebo NGO organizacemi) při zadávání a vyhodnocování dílčích výstupů studia. Vazba na praxi je akcentována také pravidelnými workshopy a prezentacemi významných osobností z oboru.

Klíčové výsledky učení

Absolventi disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru a dostatečnými praktickými zkušenostmi ve své dílčí specializaci; orientují se v technologickém a nástrojovém zázemí svého oboru, ovládají na vysoké úrovni software určený k designérské práci a jsou připraveni se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat. Dobře se orientují nejen v historii a v aktuálním stavu svého oboru, ale také v kulturní, společenské a politické situaci. Absolvent bakalářského stupně studijního oboru Design je připraven k samostatné práci, osvojil si však také předpoklady k týmové práci jak s profesionály ze stejného oboru, tak z příbuzných oborů (při komplexnějších úkolech).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Design je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v praxi grafického, respektive produktového designu. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou polygrafie, reklamní a mediální průmysl. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky, systematicky doplňované o jednorázové kurzy a workshopy vedené profesionály z oboru rozvíjí u absolventů schopnost aktivně vyhledávat pracovní příležitosti, autonomně se rozhodovat a přesvědčivě prezentovat své záměry i výsledky své práce.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B1PD-ZOborový ateliér I - Produktový design - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1DUPS-ZPřehled dějin umění pravěku a starověkucs3zimníPovinnýzkano
1SDU-ZPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 I.cs, en3zimníPovinnýzkano
VK1-ZVečerní kresba 1 - zimnícs2zimníPovinnýano
ZVT-ZZáklady výpočetní techniky - zimnícs2zimníPovinnýano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1APIN-ZAngličtina 0 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkne
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZVMZáklady výpočetní techniky Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1DUUS-LDějiny umění – umění středověku cs3letníPovinnýzkano
1IVIG-LInformační výchova – informační gramotnostcs1letníPovinnýano
B1PD-LOborový ateliér I - Produktový design - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1SDU-LPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 II.cs3letníPovinnýzkano
1SU1945Světové umění po roce 1945cs3letníPovinnýzkano
VK1-LVečerní kresba 1 - letnícs3letníPovinnýzá,zkano
ZVT-LZáklady výpočetní techniky - letnícs3letníPovinnýzkano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1APIN-LAngličtina 0 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B2PD-ZOborový ateliér II - Produktový design - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1DUR-ZPřehled dějin umění renesancecs3zimníPovinnýzkano
1CSUSoučasné české a světové umění cs3zimníPovinnýzkano
1UFIL-ZÚvod do filosofie umění - zimnícs3zimníPovinnýzkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkano
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B2PD-LOborový ateliér II - Produktový design - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1DUB-LPřehled dějin umění barokacs3letníPovinnýzkano
1UFIL-LÚvod do filosofie umění - letnícs3letníPovinnýzkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3zimníPovinnýzkano
ERG-ZErgonomie - zimnícs3zimníPovinnýzkne
B3PD-ZOborový ateliér III - Produktový design - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1SCU19st-ZSvětové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostechcs3zimníPovinnýzkano
ZKOP-ZZáklady konstruování 1 - zimnícs3zimníPovinnýzkne
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPP-ZAngličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)en3zimníVolitelnýzkne
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkano
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3letníPovinnýzkano
ERG-LErgonomie - letnícs3letníPovinnýzkne
B3PD-LOborový ateliér III - Produktový design - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1SCU19st-LSvětové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostechcs3letníPovinnýzkano
ZKOP-LZáklady konstruování 2 - letnícs3letníPovinnýzkne
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPP-LAngličtina Upper Intermediate nižší - 2 (letní)en3letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs3letníVolitelnýzkne
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BSK-TBakalářský seminářcs, en5zimníPovinnýano
B4PD-ZOborový ateliér IV - Produktový design - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BSK-PBakalářská prácecs, en10letníPovinnýano
B4PD-LOborový ateliér IV - Produktový design - letnícs10letníPovinnýano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
AUP-LAutorská práva - letnícs3letníVolitelnýzkne
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano