Detail předmětu

Světové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostech

FAVU-1SCU19st-LAk. rok: 2018/2019

Kurz podává základní přehled o směrech, vývojových souvislostech a osobnostech z oblasti architektury, urbanismu, výtvarného a užitého umění 2. poloviny 19. století v českých zemích i v zahraničí.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Získání základního přehledu o vývoji architektury, urbanismu, výtvarného a užitého umění 2. poloviny 19. století v českých zemích i v zahraničí.

Prerekvizity

Základní přehled o dějinách politických i kulturních 19. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, exkurze, zapojení externích odborníků z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Záverečný písemný test

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Architektura historizujících stylů a inženýrská architektura (neogotika, neorenesance, neobaroko, Semper), počátky památkové péče
2. Urbanismus a rozvoj měst v 19. století (vídeňská Ringstrasse, Paříž, Sitte)
3. Barbizonská škola (Corot, Rousseau, Constable)
4. Impresionismus (Manet, Monet, Degas, Sisley)
5. Post-impresionismus (Cézanne, Toulouse-Lautrec, Seurat, Gogh, Gauguin)
6. Generace národního divadla (Schulz, Zítek, Hynais, Aleš, Brožík, Schnirch, Myslbek)
7. Bratrstvo Prerafaelitů a symbolismus (Ruskin, Morris, Burne-Jones, Millais, Rossetti)
8. Velká světová výstava v Londýně (1851), užité umění 19. století a vznik hnutí Arts and Crafts
9. Auguste Rodin a sochařství 2. poloviny 19. století (Rosso, Bartholdi)
10. Malířství a sochařství 2. poloviny 19. století v českých zemích (Pinkas, Purkyně, Kosárek, Čermák, Marold, Myslbek, S. V. U. Mánes)
11. Brněnská architektura, malířství a sochařství 2. poloviny 19. století (Förster, Hansen, Ferstel, Břenek, Loos st.)
12. Počátky fotografie
13. Přednáška externího odborníka

Cíl

Cílem kurzu je získání vědomostí o domácím i mezinárodním vývoji v oblasti architektury, urbanismu, výtvarného a užitého umění 2. poloviny 19. století formou přednášek a exkurzí za účasti odborníků z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD1 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD2 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AVI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AEN , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AMU , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AFO , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APE , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AIN , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor ATD , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM1 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS2 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AKG , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM3 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS1 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM2 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor