Detail předmětu

České umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech

FAVU-1CU20st-ZAk. rok: 2018/2019

Kurz seznámí studenty a studenkty s rozmanitými tématy z umění, designu a vizuální kultury první poloviny 20. století. Důraz bude kladen na pogramy a manifesty, sdružování umělců, institucionální utváření umělecké scény (akademie, galerie, stát, kritika) či výrobní vztahy a sociální vazby. Přednáškový cyklus představuje jak progresivní a revoluční akce a avantgardy, tak survivaly a revivaly anachronických forem moderního umění. Dějiny moderního umění první poloviny 20. století představují jednotlivé přednášky v kontextu politických, sociálních a ekonomických podmínek pro uměleckou tvorbu.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny českého modernismu let 1900–1945.

Prerekvizity

Základní znalost obecné historie českých zemí a jejich kultury.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalostní test z rozsahu probírané látky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Instituce, organizace: Mánes, Umprumka, Akademie a Moderní galerie
2. Osma a expresionismus 1907–1908
3. Skupina a kubismus 1910–1914, SURSUM
4. Architektura a design I.: Kotěrova škola a Spolek posluchačů architektury; Artěl a Pražské umělecké dílny
5. Sochařství: Jan Štursa, Otto Gutfreund, Jaroslav Horejc
6. Národní styl a výstava dekorativních umění v Paříži, akademismus ve službách politiky
7. Tvrdošíjní, Devětsil, Štyrský, Toyen a český surrealismus
8. Architektura a design II.: Klub architektů a rok 1925, interiér a sériová výroba,
9. Civilisovaná žena: Umělkyně a designérky
10. Moderní fotografie: Drtikol, Sudek, Rössler, Funke, Wiškowský, Koblic
11. Mezery v historii: Umění českých Němců
12. Svět, v němž žijeme: Skupina 42

Cíl

Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce českého umění z let 1900–1945, představit současné myšlení o moderním umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (tolerovány 3 neomluvené absence).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD1 , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD2 , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor ATD , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AVI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AEN , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AFO , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AMU , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APE , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AIN , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS2 , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS1 , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AKG , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM3 , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM1 , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM2 , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor