Detail předmětu

Základy konstruování 2 - letní

FaVU-ZKOP-LAk. rok: 2018/2019

Základy technického kreslení. Technické materiály. Konstrukční dokumentace. Strojní součásti. Stroje - základní principy, typy a funkce.

Výsledky učení předmětu

Dokázat kompletně číst technické výkresy včetně vazeb na přejímané mezinárodní normy. Dokázat aplikovat znalosti při vlastním ztvárnění dílu technickým výkresem nebo náčrtem. Osvojit si základní znalosti o používaných technických materiálech, jejich vlastnostech ve vazbě k technickému výkresu a zohlednit namáhání a použití strojní součásti. Získat základní znalosti o normalizovaných i ostatních nejdůležitějších strojních součástkách, jejich funkci, použití i o nejčastějších způsobech zatěžování. Seznámit se se základními principy, typy a funkcí nejpoužívanějších strojů.
Získané znalosti dávají absolventům předpoklady, aby byli rovnocennými, odbornými partnery konstruktérům a projektantům při tvůrčí práci průmyslového designu.

Prerekvizity

Pokročilé znalosti technického konstruování.

Doporučená nebo povinná literatura

Draslík F., Technické kreslení dle mezinárodních norem
Bolek A., Části strojů 1
Svoboda P., Základy konstruování

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet.
Požadavky: vyhovující výsledky průběžných písemných testů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Převody
2. Základy pevnostních výpočtů dílců
3.-14. Stroje-zákl. principy, typy a funkce

Cíl

Porozumět technickému výkresu včetně veškerých jeho náležitostí coby jednoznačnému dorozumívacímu prostředku; rozvíjet prostorovou představivost. Seznámit se s funkcí a použitím běžných strojních součástí. Technické informace o nejpoužívanějších strojích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinný.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor APD , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor