Detail předmětu

Přehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 II.

FAVU-1SDU-LAk. rok: 2018/2019

Kurz seznamuje studenty a studentky s přehledem základních myšlenkových konceptů, programů, s výměnou uměleckých forem a s politickými, sociálními a ekonomickými podmínkami umělecké tvorby v první polovině 20. století. Kurz zahrnuje všechny umělecké druhy: malířství, sochařství, design, architekturu, fotografii, asambláž a typografii. Přednášky se rovněž kriticky zabývají i rolí institucí, jako jsou akademie, umělecké organizace, muzea a galerie či umělecká kritika, ve formování uměleckých scén. Výklad obsahuje i kritický pohled na sociální, národnostní a rasové politiky a pohled prizmatem postkolonialismu a feminismu. Studenti a studentky si mají prostřednictvím kurzu osvojit kritické myšlení a základní pojmový aparát pro popis a konceptualizaci uměleckých programů 20. století.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny umění Evropy, Severní a Latinské Ameriky z let 1925–1945.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti dějin modernity a moderní kultury. Dobrá znalost dějin umění do roku 1925.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalostní test z rozsahu probírané látky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Bauhaus: Dessau (Mies, Breuer, Reich)
2. Avantgarda a ideologie II.: Zvrhlé umění, Speer, Breker, Bauhaus: Berlín
3. Světové výstavy II.: 1933 Chicago, 1937 Paříž, 1939 New York
4. Umění nesmyslu: Schwitters, Ernst, Ray
5. Marcel Duchamp
6. Surrealistický manifest: Breton, Ernst, Dalí; Chagall, Modigliani; Chirico
7. Hollywoodské formy: Art Deco, Lempicka, umění a filmový boom
8. Architektura a design: Wright, Loos, Le Corbusier, Mies
9. Umění Latinské Ameriky: Rivera, Kahlo
10. Moderní fotografie: Day, Käsebier, Coburn, Stieglitz, Moholy-Nagy, Keppler, Hine, Langeová, Ray
11. Zrod moderního muzea: Barr a MoMA, Guggenheim a spekulativní ikonoklasmus
12. Krach ducha dějin: moderní umění a migrace

Cíl

Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce umění Evropy a Severní a Latinské Ameriky z let 1925–1945, představit současné myšlení o moderním umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerovány jsou 3 neomluvené absence).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AFO , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor