Detail předmětu

České umění 2. pol. 20. stol. v souvislostech

FAVU-1CU20st-LAk. rok: 2018/2019

Kurz seznámí studenty a studenkty s rozmanitými tématy z umění, designu a vizuální kultury druhé poloviny 20. století. Umělecká scéna bude představena dle trefné struktury představené na konci 80. let: establishment, šedá zóna a underground/kontrakultura. Důraz bude kladen na umění ve službe politiky, státní reprezentaci, kulturní politiku, umělecké podmínky a provoz v jednotlivých etapách státního socialismu, ale i na umělce mimo oficiální kánon a umění v ilegalitě.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny českého umění let 1945–1990.

Prerekvizity

Znalost dějin českého umění první poloviny 20. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalostní test z rozsahu probírané látky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Válečné skupiny: Ra a 7 v říjnu
2. Poslední modernisté: Toyen, Zrzavý, Teige, Filla
3. Převrat 1948 ve výtvarném umění, nové instituce, oficiální umění 1948–1957
4. Umění mimo státní kánon: Medek, Medková, Reynek
5. Od Bruselu po Ósaku: Stát, architektura, design, veřejné umění a umění v architektuře 60. let
6. Normalizované instituce: Fond, Dílo, SVU a akademie
7. Kritika a dějiny současného umění a designu: Chalupecký, Lamarová, Hlaváček, Jirousová
8. Nová nadrealita: Kolář, Nepraš, Pacík, Švankmajer
9. Taktilní umění: Kolářová, Šimotová, Kučerová, Karlíková; Poválečné umění na Slovensku: Filko a Koller;
10. Nová abstrakce: Kolíbal, Malich, Sekal
11. Oficiální umění a umění šedé zóny 70. a 80. let
12. Typografie: Benda, Kaplický, Hlavsa, Rathouský, Vaněk
13. Počátky performance a videoartu: Knížák, Vasulka, Pilař; Skupina 12/15, Tvrdohlaví
14. Mutějovice 1983: Jetelová, Gebauer, Judl

Cíl

Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce českého umění z let 1945–1990, představit současné myšlení o poválečném umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerovány jsou 3 neomluvené absence).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD1 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD2 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor ATD , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AVI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AEN , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AFO , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AMU , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APE , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AIN , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS2 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS1 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AKG , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM3 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM1 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM2 , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor