Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

FAST-DY02Ak. rok: 2018/2019

Předmět je šestihodinová konzultační výuka doktorandů jako příprava ke zkoušce z cizího jazyka v rámci DSP.
Výuka je založena na samostudiu terminologie z odborné publikace týkající se studentovy doktorské práce, kterou odsouhlasí vyučující a odborný školitel.
Z načerpané slovní zásoby student sestaví slovníček v rozsahu 10-20 klíčových termínů v češtině a angličtině, a které dále využije při vypracování psaných úloh. K zápočtu student vypracuje shrnutí základního přínosu knihy a napojení knihy na studentovu doktorskou práci.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student si pod vedením konzultantů nastuduje klíčovou anglickou terminologii vážící se k jeho doktorskému tématu, kterou dále využije při vypracování psaných úloh a při ústní zkoušce v předmětu DY01.
Cílem předmětu je naučit studenta vyhledávat osvědčenou anglickou terminologii, kterou dále bude využívat při psaní vlastních odborných článků.

Prerekvizity

Úroveň B1 v obecné angličtině. Vhodná příprava ke studiu angličtiny v doktorském programu je předmět BYA9 Odborná angličtina, BYA11 Jak napsat odborný článek a BYA12 Academic skills (nácvik prezentací a diskuze na odborná témata).

Korekvizity

Vhodná příprava ke studiu angličtiny v doktorském programu je předmět BYA9 Odborná angličtina, BYA11 Jak napsat odborný článek a BYA12 Academic skills (nácvik prezentací a diskuze na odborná témata).

Doporučená nebo povinná literatura

odborná cizojazyčná publikace vybraná doktorandem a odsouhlasená školitelem pro cizí jazyk.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostudium odborného textu, konzultace odborné terminologie, vypracování psaných úloh.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní konzultace - upřesnení požadavků, výběr a odsouhlasení odborné publikace k dalšímu studiu.
2.- 3. Konzultace vybrané terminologie
4. Konzultace slovníčku klíčových slov.
5. Konzultace vypracovaného shrnutí odborné publikace, oprava chyb a nepřesností.
6. Konzultace abstraktu doktorské práce ke zkoušce DY01.