Detail oboru

Water Management and Water Structures

FASTZkratka: VHSAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR01Doktorský seminář I (VHS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DP65Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394764ano
DB62Aplikovaná fyzikacs8Povinně volitelnýzkP - 394764ano
DP61Čištění odpadních vodcs8Povinně volitelnýzkP - 394764ano
DS73Hydropedologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394764ano
DP64Jakost vody v povodícs8Povinně volitelnýzkP - 394764ano
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8Povinně volitelnýzkP - 394764ano
DR74Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394764ano
DS74Meteorologie a klimatologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394764ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394784ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394784ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394784ano
DS71Hydrologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394786ano
DR71Hydromechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 394786ano
DC61Chemie vodycs8Povinně volitelnýzkP - 394786ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR02Doktorský seminář II (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394785ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394785ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394785ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394785ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394785ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394785ano
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
DR76Hydrotechnické stavbycs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
DS75Krajinné inženýrství a hydromelioracecs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
DP62Městské odvodněnícs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
DS76Metody umělé inteligence ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
DS72Řízení odtoku vody z povodícs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
DR75Stabilita a revitalizace koryt vodních tokůcs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
DP63Vodárenstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
DS77Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394787ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DR03Doktorský seminář III (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR04Doktorský seminář IV (VHS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR05Doktorský seminář V (VHS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR06Doktorský seminář VI (VHS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR07Doktorský seminář VII (VHS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4764 0 DP65, DB62, DP61, DS73, DP64, DR72, DR74, DS74
4784 0 DA58, DA61, DA62
4785 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4786 0 DS71, DR71, DC61
4787 0 DR73, DR76, DS75, DP62, DS76, DS72, DR75, DP63, DS77