Detail oboru

Physical and Building Materials Engineering

FASTZkratka: FMIAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní charakteristiky betonových zdicích prvků se skelným recyklátem z fotovoltaických panelů

  Čelní skleněná plocha fotovoltaických panelů má životnost přibližně dvacet let. Rozdrcením této plochy vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada určité frakce kameniva pro výrobu betonových tvárnic skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů alteranativních receptur rozhodnou o možnosti praktického užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 2. Studium fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik konstrukčních vláknobetonů při užití alternativních vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 3. Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů

  Akustická tomografie je metoda, která umožňuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.

  Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ01Doktorský seminář I (FMI)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DJ66Mikrostruktura stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394765ano
DJ67Teoretické základy pálených stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394765ano
DV71Teorie cencs8Povinně volitelnýzkP - 394765ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394772ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394772ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394772ano
DB64Fyzika látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DC62Fyzikální chemie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DB63Synergie stavebních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DJ64Teoretické základy kompozitních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DJ62Teoretické základy technologie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DJ65Teorie optimálního užití stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DJ63Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ02Doktorský seminář II (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DJ68Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394775ano
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394775ano
DJ69Reologie betonucs8Povinně volitelnýzkP - 394775ano
DB65Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394775ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DJ03Doktorský seminář III (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ05Doktorský seminář V (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4765 0 DJ66, DJ67, DV71
4772 0 DA58, DA61, DA62
4773 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4774 0 DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63
4775 0 DJ68, DI63, DJ69, DB65