doc. Dr. Ing.

Michal Varaus

FAST, PKO – vedoucí ústavu

+420 54114 7357
varaus.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Tvůrčí aktivity

 • KUDRNA, J.; FIŠER, J.; VARAUS, M.: RAE; Recyklace asfaltových vrstev za studena na místě asfaltovou emulzí. Vozovky na Moravě. (ověřená technologie)
  Detail

 • KUDRNA, J.; VARAUS, M.; FIŠER, J.: TeP; Technický předpis pro recyklaci asfaltových vrstev za stuena na místě asfaltovou emulzí. Skanska DS, a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; KUDRNA, J.: TP 147; Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky. TP 147 MD. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.: technické podmínky; Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací. VUT FAST Brno. URL: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_210.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_210.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.: technické podmínky; Užití struskového kameniva do pozemních komunikací. VUT FAST. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.: Technické podmínky TP 151; Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT). VUT FAST. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.: Dodatek TP 170; Navrhování vozovek pozemních komunikací. VUT FAST. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

 • VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; MATOUŠEK, D.; SVOBODA, P.: Aplikace oživovacích přísad; Aplikace vhodných oživovacích přísad. Silniční laboratoř PKO. (ověřená technologie)
  Detail

 • VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D.: RAP do ložních vrstev; Technologický postup zpracování R-materiálu do ložných vrstev netuhých vozovek. Silniční laboratoř PKO. (ověřená technologie)
  Detail

 • VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D.: Metodika RAP; Metodika aplikace R-materiálu v asfaltových směsí. Silniční laboratoř PKO. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D.: RAP do podkladních vrstev; Technologický postup zpracování R-materiálu do podkladních vrstev netuhých vozovek. Silniční laboratoř PKO. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.: CB zesílení; Metodika návrhu rehabilitace cementobetonové vozovky technologií překryvných asfaltových vrstev. Laboratoř PKO. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; MALIŠ, L.; KADĚRKA, R.: Segmenatce CB; Metodika pro stanovení optimálního kroku segmentace cementobetonoveého krytu. Laboratoř PKO. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • VARAUS, M.; KOUDELKA, T.: ACO 11+ PMB 45/80 RC; Použití speciálního asfaltového pojiva pro asfaltové směsi s použitím R-mateiálu. Průtah obce Domašov. URL: http://www.omv.at/portal/01/at/omv_at/Produkte/Produktinformationen/Bitumen/Bitumen_Special. (ověřená technologie)
  http://www.omv.at/portal/01/at/omv_at/Produkte/Produktinformationen/Bitumen/Bitumen_Special, počet stažení: 1
  Detail

 • Varaus Michal, doc. Dr. Ing., Koudelka Tomáš, Ing.: STORELASTIC; Použití přísady STOELASTIC pro modifikaci asfaltových pojiv. Silnice II. třídy Plzeňského kraje - Kaznějov - Mrtník. URL: http://www.storimpex.de. (ověřená technologie)
  http://www.storimpex.de, počet stažení: 2
  Detail

 • DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S.; MATOUŠEK, D.; SVOBODA, P.: 3xRTFOT; Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S.; MATOUŠEK, D.; SVOBODA, P.: BSA; Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • VARAUS, M.; KOUDELKA, T.: ACO 11+ 70/100 50% R-materiál; Asfaltová směs s vysokým obsahem R-materiálu. Extravilán mezi obcemi Olšovec-Potštát, II/440. (ověřená technologie)
  Detail

 • STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; MATOUŠEK, D.; SVOBODA, P.: Disperzní stabilita; Metodika pro hodnocení disperzní stability silničních asfaltů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍKOVÁ, I.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; HRBEK, K.; BURÁŇ, F.: R-materiál v SMA; Metodika aplikace R-materiálu do asfaltových směsí typu SMA (Stone mastix asphalt). Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; HEGR, Z.; KAŠPÁREK, M.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VŠIANSKÝ, D.: Slída; Metodika stanovení přítomnosti a obsahu slídových minerálů v kamenivu určeném pro výrobu asfaltových směsí. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 95, 602 00, Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • VARAUS, M.; KOUDELKA, T.: Recyklace asfaltových směsí na obalovně; Technologie recyklace asfaltových směsí na obalovně s vysokým obsahem R-materiálu. Bruntál, obalovna firmy Kareta, s.r.o. (ověřená technologie)
  Detail

 • STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; HEGR, Z.; KAŠPÁREK, M.; VARAUS, M.; HÝZL, P.: Metodika interakce fileru s asfaltem; Metodika pro stanovení míry interakce minerálního fileru s asfaltovým pojivem a jeho ztužujících vlastností. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 95, 602 00, Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.