doc. Dr. Ing.

Michal Varaus

FAST, PKO – vedoucí ústavu

+420 54114 7357
varaus.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Projekty

 • 2018

  TH03020283, Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TH03030316, Maximálně efektivní využití sekundárních materiálových zdrojů při výstavbě a rekonstrukcích vozovek , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Použití oživovacích přísad pro prodloužení životnosti recyklovaných vozovek s vysokým obsahem R-materiálu, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.08.2019
  Detail

  Posouzení vývoje vlastností asfaltových pojiv ovlivněných oživovacími přísadami v reálné vozovce, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Vliv rejuvenátorů na vybrané vlastnosti asfaltových pojiv, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2013

  TA03030381, Nové zkušební metody asfaltových pojiv a směsí umožňující prodloužení životnosti asfaltových vozovek , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  TA02030549, Maximálně efektivní využití recyklovaných asfaltových vrstev vozovek pro výrobu nových asfaltových směsí , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02030612, Ekonomicky efektivní revitalizace cementobetonových krytů vozovek pro prodloužení jejich životnosti , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2007

  CG711-010-120, Vodorovné dopravní značení pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  CG712-043-910, Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních komunikací pro ČR, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 01.04.2011
  Detail

 • 2006

  Školení pracovníků silničních laboratoří 2006, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 30.06.2006
  Detail

 • 2005

  ISPROFOND č.5006210013 - Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek, zahájení: 01.03.2005, ukončení: 30.11.2005
  Detail

  Školení pracovníků silničních laboratoří, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 30.06.2005
  Detail

  5 RP SCORE, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.05.2005
  Detail

 • 2004

  1F45B/066/120, Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.03.2007
  Detail

 • 2003

  Sustainable and Advanced MAterials for Road InfraStructure, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 28.02.2006
  Detail