Detail produktu

Technologický postup zpracování R-materiálu do podkladních vrstev netuhých vozovek

VARAUS, M. HÝZL, P. STEHLÍK, D. VALENTIN, J. MONDSCHEIN, P. PAZYNA, R. SVOBODA, P. MATOUŠEK, D.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Výsledkem projektu je ověřená technologie výroby asfaltových vrstev typu asfaltový beton nebo VMT při použití zvýšeného obsahu R-materiálu, která bude použitelná do ložních vrstev asfaltových vozovek. Podkladní vrstvy, které leží v konstrukci vozovky pod vrstvami ložními nejsou tolik namáhány jako vrstvy ložní. Z tohoto pohledu lze přepokládat uplatnění vyššího obsahu R -materiálu (až 80%)

Klíčová slova

R-materiál, netuhá vozovka, asfaltová směs, asfaltový beton pro podkladní vrstvy, VMT

Datum vzniku

01.12.2014

Umístění

Silniční laboratoř PKO

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek