Detail produktu

Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí

DAŠEK, O. HÝZL, P. COUFALÍK, P. VARAUS, M. STEHLÍK, D. ŠPAČEK, P. HEGR, Z. STOKLÁSEK, S. MATOUŠEK, D. SVOBODA, P.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Cílem metodiky je zavést jednoduchý zkušební postup simulovaného stárnutí silničního asfaltu a současně nastavit požadavky na limitní hodnoty signálních veličin. Zvolené parametry jsou snadno stanovitelné laboratorními zkouškami a zároveň překročení zvolených hraničních hodnot indikuje problematické chování asfaltového pojiva.

Klíčová slova

Stárnutí, silniční asfalt, pojivo, RTFOT, 3xRTFOT

Datum vzniku

21.12.2015

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek