Detail produktu

Metodika pro hodnocení disperzní stability silničních asfaltů

STOKLÁSEK, S. DAŠEK, O. HÝZL, P. COUFALÍK, P. VARAUS, M. STEHLÍK, D. ŠPAČEK, P. HEGR, Z. MATOUŠEK, D. SVOBODA, P.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Hlavním cílem metodiky je posouzení vnitřní disperzní (koloidní) stability asfaltového pojiva, která odráží míru vzájemné slučitelnosti jeho jednotlivých složek a na základě této informace signalizovat potenciální přítomnost visbreakingových zbytků v asfaltovém pojivu.

Klíčová slova

Koloidní stabilita; disperzní stabilita; visbreakingový zbytek; silniční asfalt

Datum vzniku

25.01.2017

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek