doc. Dr. Ing.

Michal Varaus

FAST, PKO – vedoucí ústavu

+420 54114 7357
varaus.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Publikace

 • 2020

  KOUDELKA, T.; DAŠEK, O.; VARAUS, M. Critical Reclaimed Asphalts binders’ properties from empirical and functional point of view. Lyon, France: Springer, 2020. s. 1-6.
  Detail

  KOUDELKA, T.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M. Rheological characteristics of paving bitumens and recycled binder blends in relation to ageing. Road Materials and Pavement Design, 2020, č. 2020, s. 1-18. ISSN: 1468-0629.
  Detail | WWW

 • 2019

  KOUDELKA, T.; COUFALÍK, P.; FIEDLER, J.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; YIN, F. Rheological evaluation of asphalt blends at multiple rejuvenation and aging cycles. Road Materials and Pavement Design, 2019, roč. 1, č. 1, s. s3 (s18 s.)ISSN: 1468-0629.
  Detail | WWW

  STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; HEGR, Z.; KAŠPÁREK, M. Filerická frakce drobného kameniva a metody pro posouzení jejího vlivu na ztužení mastixové malty v asfaltových směsích. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. s. 1-15. ISBN: 978-80-906809-3-7.
  Detail

  SPIEGL, M.; KAMMERER, S.; VARAUS, M.; KOUDELKA, T.; DAŠEK, O. Vyhodnocení chování RC pojiva na zkušebních úsecích v České republice. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-906809-3-7.
  Detail

  HÝZL, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, roč. 2019, č. Special issue, s. 1-8. ISSN: 1687-8442.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  KOUDELKA, T.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M.; COUFALÍKOVÁ, I. Rejuvenated Binders, Reclaimed Binders and Paving Bitumens, Are They Any Different?. In Chemo-Mechanical Characterization of Bituminous Materials. RILEM Bookseries. 1. Braunschweig: Springer International Publishing, 2018. s. 208-214. ISBN: 978-3-030-00475-0. ISSN: 2211-0844.
  Detail

  VARAUS, M. Stav implementace evropských norem pro silniční stavební materiály. Silnice mosty, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 20-26. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  VARAUS, M.; KOUDELKA, T. Asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu - dosavadní zkušenosti. Silnice mosty, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 12-18. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  KOUDELKA, T.; VARAUS, M.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I. Recyklace asfaltových směsí s polymerem modifikovanými asfalty. Silniční obzor, 2018, roč. 2018, č. 7-8, s. 190-198. ISSN: 0322-7154.
  Detail

  COUFALÍK, P.; KOUDELKA, T.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; HRBEK, K.; LODEROVÁ, Z.; PAZYNA, R.; HOLÁ, B. Z laboratoře do reality – ověření návrhu dávkování oživovacích přísad při výstavbě pozemních komunikací. Silniční obzor, 2018, č. 11, s. 317-322. ISSN: 0322-7154.
  Detail

 • 2017

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; DAŠEK, O. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 3. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 24-27. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 1. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 13-18. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; HRBEK, K.; PAZNA, R.; BOHUSLAV, J.; MONDSCHEIN, P.; BURÁŇ, F.; URBÁNEK, M. Využití R-materiálu v asfaltových směsích typu SMA. In Asfaltové vozovky 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

  HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M. Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 2. Silnice mosty, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 21-23. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; KAŠPÁREK, M.; DUPUY, J.; ZRŮSTOVÁ, M.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M. Sledování vlastností drobného kameniva a jeho vlivu na funkční vlastnosti asfaltových směsí. In Asfaltové vozovky 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-906809-0-6.
  Detail

  KOUDELKA, T.; VARAUS, M. Asphalt mixtures with a high amount of RAP – case study. In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 236. IOP Publishing, 2017. s. 1-10. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Thermooxidative properties of bituminous binders in relation to their inner chemical compatibility determined by single point precipitation titration. Road Materials and Pavement Design, 2017, roč. 2017 (18), č. Supplement 1, s. 118-130. ISSN: 1468-0629.
  Detail | WWW

 • 2016

  VARAUS, M.; KOUDELKA, T. Funkční vlastnosti asfaltových směsí s R materiálem. In Dopravné stavby a dopravné inženierstvo ako systémové riešenie. Bratislava, SK: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016. s. 184-190. ISBN: 978-80-89565-27- 6.
  Detail

  VARAUS, M. Změny ve výrobkových normách pro asfaltové směsi. In Pozemní komunikace 2016. Praha: ČVUT v Praze, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-80-01-05964- 7.
  Detail

  HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; KRČMOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P. The Effect of Compaction Degree and Binder Content on Performance Properties of Asphalt Mixtures. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2016, roč. 11, č. 3, s. 222-232. ISSN: 1822-427X.
  Detail

  VARAUS, M.; KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P. Rejuvenator influence on aged binder material properties. In Innovative Materials: Engineering and Application II. Key Engineering Materials (web). 2016. s. 380-389. ISBN: 978-3-03835-783-4. ISSN: 1662-9795.
  Detail

  VARAUS, M. Introduction of the 2nd generation of European Standards for asphalt mixtures - Status quo and outlook. Silnice mosty, 2016, č. Special issue, s. 8-10. ISSN: 1804-8684.
  Detail

  KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P.; VARAUS, M. Vliv dávkování rejuvenátorů na vybrané vlastnosti asfaltového pojiva. Silniční obzor, 2016, roč. 77, č. 12, s. 327-332. ISSN: 0322-7154.
  Detail

 • 2015

  KRČMOVÁ, I.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; NEKULOVÁ, P. Přidávání R- materiálu do asfaltových směsí. Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek - Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia. Slovenská republiky: Etela Bačenková - Dom techniky, 2015. s. 33-38. ISBN: 9788023203288.
  Detail

  ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; KOUDELKA, T.; KADĚRKA, R. Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev. In Asfaltové vozovky 2015. 1. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2015. s. 1-12. ISBN: 978-80-903925-7- 1.
  Detail

  ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; KOUDELKA, T.; KADĚRKA, R. REVITALIZACE CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ VOZOVEK TECHNOLOGIÍ PŘEKRYVNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky. České Budějovice: Česká silníční společnost, 2015. s. 1-12. ISBN: 978-80-903925-7- 1.
  Detail

  KOUDELKA, T.; VARAUS, M. Vliv variability asfaltového R- materiálu na jeho maximální dávkování. Silniční obzor, 2015, roč. 76, č. 12, s. 342-346. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Rheological Properties of Asphalt Rubber. In Proceeding Rubberized Asphalt Asphalt Rubber 2015 Conference. 1. Las Vegas: Locape - Artes Gráficas, Lda., 2015. s. 369-388. ISBN: 978-989-20-5949- 5.
  Detail

  STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; VARAUS, M. Pavement construction using road waste building material – from a model to reality. Road Materials and Pavement Design, 2015, roč. 2015 (16), č. Supplement 1, s. 314-329. ISSN: 1468-0629.
  Detail | WWW

 • 2014

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; KRČMOVÁ, I. Design and Evaluation of Asphalt Mixtures for Stress Absorbing Pavement Layers. In Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014. 1. Taiwan: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 116-121. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J. Performance Characteristics of Asphalt Mixtures with Additives. In Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014. 1. Taiwan: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 82-86. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D. Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 2, s. 31-36. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures. In Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014. 1. Raleigh, USA: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2014. s. 995-1004. ISBN: 978-1-138-02693- 3.
  Detail

  DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures. In Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014. 1. Raleigh, USA: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2014. s. 995-1004. ISBN: 978-1-138-02693- 3.
  Detail

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S. Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 2, s. 36-42. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

 • 2013

  DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S. Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 1. České Budějovice: 2013. s. 1-18. ISBN: 978-80-903925-3- 3.
  Detail

  STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; HÝZL, P. Monitoring of experimental sections with recycled waste materials. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation. 1. 2013. s. 641-642. ISBN: 978-1-138-00061- 2.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D. Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-903925-3- 3.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Full – scale model of road structure. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation. 1. 2013. s. 639-640. ISBN: 978-1-138-00061- 2.
  Detail

 • 2012

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; SOUČEK, V. Comparison of fatigue properties using 2-point and 4-point bending tests – Czech experience. In Four - point Bending - Pais and Harvey. London: Taylor and Francis Group, London, 2012. s. 205-212. ISBN: 978-0-415-64331- 3.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. The Use of Bituminous Membranes and Geosynthetics in the Pavement Construction. In 7 th RILEM International Conference on Cracking in Pavements - Mechanism, Modeling, Testing, Detection, Prevention and Case Histories. 1. London: Springer. com, 2012. s. 1181-1188. ISBN: 978-94-007-4565- 0.
  Detail

 • 2010

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Systém funkčních zkoušek pro posuzování silničních stavebních materiálů. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT, FAST, 2010. s. 309-319. ISBN: 978-80-214-4144-6.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P. Secondary materials management system for the road infrastructure in the Czech Republic. In CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure. 1. Zagreb, Croatia: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2010. s. 265-270. ISBN: 978-953-6272-37-2.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; VALENTIN, J. Experience with the Transition of the Functional Testing of Asphalt Mixtures. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, roč. 11, č. 1, s. 217-226. ISSN: 2005- 3096.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; MONDSCHEIN, P. Management system with the secondary road construction materials. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, roč. 11, č. 1, s. 127-132. ISSN: 2005- 3096.
  Detail

  VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Recycling of asphalt pavevents in Czech Republic. Advanced Technologies In Asphalt Pavements, 2010, roč. 11, č. 1, s. 267-273. ISSN: 2005- 3096.
  Detail

 • 2008

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN. 1. Brno: PKO, 2008.
  Detail

 • 2007

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; DAŠEK, O. Funkční zkoušky asfaltových směsí dle nových evropských norem a odvození parametrů do národní přílohy EN 13108- 1 Asfaltový beton. In Sborník Asfaltové vozovky 2007. 1. Pragoprojekt a.s., 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-903925-0- 2.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Asfaltové směsi podle evropských norem Blok II. 1. 2007.
  Detail

  VARAUS, M. Evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka - současný stav a výhled. In Asfaltové vozovky 2007. 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-903925-0- 2.
  Detail

  VARAUS, M. Projekt ISPROFOND č. 5006210044 Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek, DU1 - Asfaltové směsi zpracovávané za horka. 2007, roč. 2007, č. 3, s. 60-61.
  Detail

  VARAUS, M. Evropské normy pro asfaltové směsi. Stavebnictví, 2007, roč. 2007, č. 06- 07, s. 60-61. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Závěrečná zpráva projektu 1F45B/066/120 Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy. 1. Brno: 2007.
  Detail

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M. Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN. 1. Brno: PKO, 2007.
  Detail

  VARAUS, M. Nové trendy v evropské normalizaci. Prezentace - přednáška. -. SPŠS Chrudim: 2007.
  Detail

  VARAUS, M. Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost. ČNI, 2007. s. 1-38.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2006. 1. Brno: 2007.
  Detail

  VARAUS, M. Vývoj specifikace pro zkoušení litých asfaltů. In Asfaltové vozovky 2007. 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-903925-0- 2.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M. Funkční zkoušky asfaltových směsí. Stavebnictví, 2007, roč. 1, č. 06-07/ 07, s. 57-59. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

 • 2006

  VARAUS, M.; BORTL, T.; FIŠER, J. STANOVENÍ PEVNOSTI V PŘÍČNÉM TAHU A MODULU TUHOSTI U SMĚSI RECYKLOVANÉ ZA STUDENA V ZÁVISLOSTI NA HUTNÍCÍ SÍLE A DÉLCE ZRÁNÍ. In Q- 2006. Rajecké Teplice: Slovenská cestná společnost, 2006. s. 165-172. ISBN: 80-85348-71- 3.
  Detail

  VARAUS, M. Trvalé deformace - laboratorní zkoušky - porovnání zkoušek dle ČSN a EN. In Trvalé deformace asfaltových vozovek. Bratislava: Slovenská cestná spoločnost, 2006. s. 68-73. ISBN: 80-89275-02- 8.
  Detail

  VARAUS, M. Využití slévárenských popílků při stavbě pozemních komunikací. In Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě pozemních komunikací. Brno: VUT Fakulta stavební, 2006. s. 32-39. ISBN: 80-214-3178- 4.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi - aktualizace 2006. 1. 2006. s. 1-84.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2005. 1. Brno: 2006. s. 1-120.
  Detail

  VARAUS, M. Recyklace asfaltových hutněných vrstev za studena. 2006.
  Detail

  VARAUS, M. Evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka. Praha - VTS: 2006.
  Detail

 • 2005

  VARAUS, M.; HÝZL, P. Asfaltové vozovky nové generace. 2005.
  Detail

  VARAUS, M. Evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka. 2005.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi. 2005. s. 1-84.
  Detail

  ZDŘÁLEK, P.; VARAUS, M. Dílčí výzkumná zpráva za rok 2005. Optimalizace návrhu vozovek pozemních komunikací (s vymezením parametrů pro uplatnění inovovaných materiálů a technologií). 1. 2005.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy. 1. Brno: 2005. s. 1-152.
  Detail

  HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Partial report SCORE (Superior Cold Recycling based on benefits of bituminous micro-emulsions and foamed bitumen). 2005. s. 1-10.
  Detail

  VARAUS, M. SAMARIS project - Foundry sand - technical digest. 1. Brno: 2005.
  Detail

  VARAUS, M.; FIŠER, J.; HORÁK, L. Laboratorní návrhy směsí pro recyklaci za studena podle TP162. In Sborník "Asfaltové vozovky 2005". SILMOS s..r.o., 2005. s. 348-354. ISBN: 80-903279-1- 5.
  Detail

  HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Projekt MD ČR "Zavedení evropských norem " po prvním roce řešení. In AV 05 Konference Asfaltové vozovky České Budějovice. 1. České Budějovice: 2005. s. 445-450. ISBN: 80-903279-1- 5.
  Detail

  VARAUS, M. Přejímání evropských norem pro asfaltové směsi v České Republice. In Sborník "Tatry 2005". 2005. s. 50-53.
  Detail

  VARAUS, M. Potential for Recycling in Central and Eastern Europe. Brusel: 2005.
  Detail

  VARAUS, M. Zpráva o provedených laboratorních zkouškách na materiálu získaném při recyklace za studena - místo odběru Gold Lake - Kalifornie - USA. Brno: 2005.
  Detail

  VARAUS, M. Evropské normy pro asfaltové směsi za horka. In Sborník "Asfaltové vozovky 2005". SILMOS s.r.o., 2005. s. 399-401. ISBN: 80-903279-1- 5.
  Detail

  VARAUS, M. EN 13108-1 Asfaltové směsi - specifikace - část 1: Asfaltový beton. In Sborník "Asfaltové vozovky 2005". Brno: SILMOS s.r.o., 2005. s. 419-421. ISBN: 80-903279-1- 5.
  Detail

 • 2004

  VARAUS, M. Review of the state of art of the road and other industry by-product use in the road construction and rehabilitation in the Central and East European countries. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací: 5. rámcový program, 2004.
  Detail

  VARAUS, M. Odolnost asfaltových směsí vůči účinkům vody, ověření zkouškou pevnosti v příčném tahu. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 617 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  VARAUS, M.; FIŠER, J. Cold recycling of pavements in the Czech Republic. In International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Buildings and Structures. Volume 1. Barcelona 2004: RILEM Publications S.a.r.l. 157 rue des Blains F-92220 Bagneux - FRANCIE, 2004. s. 31 ( s.)ISBN: 2-912143-53- 5.
  Detail

 • 2003

  VARAUS, M. Evropské normy pro asfaltové směsi za horka (CEN/TC 227/WG1). In Asfaltové vozovky 2003. Brno: SILMOS s.r.o., 2003. s. 467 ( s.)
  Detail

  VARAUS, M. Odolnost asfaltových směsí vůči účinkům vody - ověření zkouškou poklesu pevnosti v příčném tahu (prEN 12697-12). In Asfaltové vozovky 2003. Brno: SILMOS s.r.o., 2003. s. 91 ( s.)
  Detail

  PLÁŠEK, O., VARAUS, M., STEHLÍK, D. Poruchy asfaltových krytů tramvajových tratí. Nová železniční technika, 2003, roč. 11, č. 5, s. 20 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  VARAUS, M. Comparison of Marshall and SUPERPAVE design methods, evaluation of wheel tracking test of asphalt mixtures designed by both methods. In Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials. Bagneux - France: 2003. s. 244 ( s.)ISBN: 2-912143-35- 7.
  Detail

 • 2002

  VARAUS, M. Recyklace za studena. In VII. seminár Ivana Poliačka. Bratislava: -, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: -.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Výroční zpráva projektu S301/120/601 " Zlepšení stavu vozovek PK. 1. 2002. s. 1-100.
  Detail

  VARAUS, M. Srovnání navrhování asfaltové směsi pomocí Marshallovy metody a metody SUPERPAVE. In Proceedings of the Conference Quality 2000 - Technology of Road Maintanance. Neuveden: Neuveden, 2002. s. 65-72.
  Detail

 • 2001

  VARAUS, M. Entwurf von Asphaltgemischen, Methodenvergleich und Beurteilung des Verformungsverhaltens. 2001.
  Detail

  HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Výroční zpráva projektu S301/120/601 " zlepšení stavu vozovek PK. 1. 2001. s. 1-50.
  Detail

  VARAUS, M. The experience with cold recycling in the Czech Republic. In 2001.
  Detail

  VARAUS, M. Technologie recyklace materiálů netuhých vozovek zastudena. In 2001.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.