Detail produktu

Metodika pro stanovení optimálního kroku segmentace cementobetonoveého krytu

ŠPAČEK, P. HEGR, Z. VARAUS, M. HÝZL, P. STEHLÍK, D. MALIŠ, L. KADĚRKA, R.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodika je zaměřena na segmentaci nevyztuženého CB rytu se spárami (bez kluzných trnů a kotev) při použití jednolamelové gilotiny. Metodika popisuje následující kroky pro zajištění optimálního kroku segmentace starého CB krytu: hodnocení variability únosnosti vozovky určené k segmentaci, výběr reprezentativního homogenního úseku, provedení a vyhodnocení experimentu pro optimalizaci kroku segmentace. Navržený postup je založen na měření průhybu vozovky rázovým zařízením FWD a hodnocením dynamického modulu tuhosti ISM.

Klíčová slova

Segmentace CB krytu,krok segmentace, FWD, dynamický modul tuhosti ISM

Datum vzniku

20.09.2014

Umístění

Laboratoř PKO

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek