Detail produktu

Metodika stanovení přítomnosti a obsahu slídových minerálů v kamenivu určeném pro výrobu asfaltových směsí

STOKLÁSEK, S. DAŠEK, O. HEGR, Z. KAŠPÁREK, M. HÝZL, P. VARAUS, M. VŠIANSKÝ, D.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodika popisuje laboratorní postupy pro stanovení přítomnosti a obsahu slídových minerálů v kamenivu určeném pro výrobu asfaltových směsí.

Klíčová slova

Kamenivo; slída; optická polarozační mikroskopie; termická analýza; rentgenová difrakční analýza

Datum vzniku

07.12.2018

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 95, 602 00, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty