Detail produktu

Metodika pro stanovení míry interakce minerálního fileru s asfaltovým pojivem a jeho ztužujících vlastností

STOKLÁSEK, S. DAŠEK, O. HEGR, Z. KAŠPÁREK, M. VARAUS, M. HÝZL, P.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodika obsahuje postupy, pomocí kterých je možné kvalitativně charakterizovat filerický materiál, jenž je významnou složkou asfaltových směsí.

Klíčová slova

Kamenivo; slída; filer; asfaltové pojivo; ztužující vlastnosti

Datum vzniku

03.01.2020

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 95, 602 00, Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty