Detail produktu

Užití struskového kameniva do pozemních komunikací

STEHLÍK, D. HÝZL, P. VARAUS, M.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Technické podmínky stanovují zásady pro použití některých vedlejších produktů hutní výroby železných a neželezných kovů při provádění pozemních komunikací.

Klíčová slova

krystalická struska, vysokopecní struska, ocelářská struska, struskové kamenivo

Datum vzniku

01.04.2011

Umístění

VUT FAST

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek