Detail produktu

Technologický postup zpracování R-materiálu do ložných vrstev netuhých vozovek

VARAUS, M. HÝZL, P. STEHLÍK, D. VALENTIN, J. MONDSCHEIN, P. PAZYNA, R. SVOBODA, P. MATOUŠEK, D.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Výsledkem projektu je ověřená technologie výroby asfaltových vrstev typu asfaltový beton nebo VMT při použití zvýšeného obsahu R-materiálu, která bude použitelná do ložních vrstev asfaltových vozovek. S ohledem na množství dávkovaného R-materiálu budou použity i speciální druhy asfaltových pojiv, tak, aby výsledná směs dosahovala minimálně parametrů asfaltové směsi vyráběné pouze z přírodního kameniva. Výsledek zahrnuje taktéž technologický popis přípravy R-materiálu, jeho úpravy,drecení, skladování.

Klíčová slova

R-materiál, netuhá vozovka, asfaltová směs, asfaltový beton pro ložní vrstvy, VMT, speciální asfaltová pojiva

Datum vzniku

01.10.2014

Umístění

Silniční laboratoř PKO

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek