Detail projektu

SoC circuits reliability and availability improvement

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2011

O projektu

We propose a basic research project that is aimed at utilizing and deepening the current results of three research groups in the field of on-line and off-line testing and diagnostics with the intension to utilize them in the design of fault tolerant systems. The fault tolerant methodologies will be developed on three levels: level of error tolerance, level of single-event upset detection with additional reconfiguration and a level of system architecture graceful degradation in case of unrecoverable faults appearance. The goal of this project is to design a new, advanced design methodology for fault-tolerant circuits that will be based on the new technological possibilities.

Popis česky
We propose a basic research project that is aimed at utilizing and deepening the current results of three research groups in the field of on-line and off-line testing and diagnostics with the intension to utilize them in the design of fault tolerant systems. The fault tolerant methodologies will be developed on three levels: level of error tolerance, level of single-event upset detection with additional reconfiguration and a level of system architecture graceful degradation in case of unrecoverable faults appearance. The goal of this project is to design a new, advanced design methodology for fault-tolerant circuits that will be based on the new technological possibilities.

Klíčová slova
fault tolerant systems, dependability

Klíčová slova česky
systémy odolné proti poruchám, spolehlivost

Označení

GA102/09/1668

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - 31.12.2011)
Bartoš Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2011)
Kaštil Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2011)
Mičulka Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2011)
Slimařík František, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2011)
Straka Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2011)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2011)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- příjemce (13.05.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2009-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. High Availability Fault Tolerant Architectures Implemented into FPGAs. In 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009. p. 108-116. ISBN: 978-0-7695-3782-5.
Detail

MIČULKA, L. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011. s. 61-66. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

STRAKA, M. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. In Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 141-146. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Modern Fault Tolerant Architectures Based on Partial Dynamic Reconfiguration in FPGAs. In Proceedings of the 2010 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Wien: IEEE Computer Society, 2010. p. 173-176. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Fault Tolerant Structure for SRAM-based FPGA via Partial Dynamic Reconfiguration. In 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010. p. 365-372. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

STRNADEL, J. Task-Level Modeling and Design of Components for Construction of Dependable Time-Critical Systems Implemented by Means of RT Kernel. In Sborník přednášek z 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2010. p. 99-104. ISBN: 978-80-7318-940-2.
Detail

RŮŽIČKA, R. Gracefully Degrading Circuit Controllers Based on Polytronics. In Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 809-812. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

STRAKA, M. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. In Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 159-164. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Fault Tolerant Designs Based on FPGA. In NORCHIP 2010. Tampere: IEEE Computer Society, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-8971-8.
Detail

BARTOŠ, P. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. In Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 21-26. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

FIŠER, P.; SCHMIDT, J.; VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. On Logic Synthesis of Conventionally Hard to Synthesize Circuits Using Genetic Programming. In Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010. p. 346-351. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Methodology for Design of Highly Dependable Systems in FPGA. In International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 186-193. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; STRNADEL, J. The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power Consumption during Test Application. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 6274. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 181-192. ISBN: 978-3-642-15322-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

KOTÁSEK, Z.; ŠKARVADA, J.; STRNADEL, J. The Use of Genetic Algorithm to Derive Correlation Between Test Vector and Scan Register Sequences and Reduce Power Consumption. In Proceedings of 13th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 644-651. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

KOTÁSEK, Z.; ŠKARVADA, J.; STRNADEL, J. Reduction of Power Dissipation Through Parallel Optimization of Test Vector and Scan Register Sequences. In Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010. p. 364-369. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

KOTÁSEK, Z.; STRAKA, M. The Design of On-line Checkers and Their Use in Verification and Testing. Acta Electrotechnica et Informatica, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 8-15. ISSN: 1335-8243.
Detail

STRNADEL, J. Návrh časově kritických systémů I: specifikace a verifikace. Automa, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 42-44. ISSN: 1210-9592.
Detail

STRNADEL, J. Overview of Mechanisms for Improving Reliability of Embedded Real-Time Systems. In Proceedings of 32th International Conference TD - DIAGON 2009. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2009. p. 19-24. ISBN: 978-80-7318-840-5.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; STRNADEL, J. Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. 142 s. ISBN: 978-80-214-4209-2.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; NOVOTNÝ, J.; KOTÁSEK, Z. Advanced Fault Tolerant Bus for Multicore System Implemented in FPGA. In IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 397-398. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

BARTOŠ, P.; KOTÁSEK, Z.; DOHNAL, J. Decreasing Test Time by Scan Chain Reorganization. In IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 371-374. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. SEU Simulation Framework for Xilinx FPGA: First Step Towards Testing Fault Tolerant Systems. In 14th EUROMICRO Conference on Digital System Design. Oulu: IEEE Computer Society, 2011. p. 223-230. ISBN: 978-0-7695-4494-6.
Detail

RUMPLÍK, M.; STRNADEL, J. On RTL Testability and Gate-Level Stuck-At-Fault Coverage Correlation for Scan Circuits. In Proceedings of the 14th Euromicro Conference on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools 2011. Oulu: IEEE Computer Society, 2011. p. 367-374. ISBN: 978-0-7695-4494-6.
Detail

STRNADEL, J. Concept of Adaptive Embedded HW/SW Architecture for Dynamic Prevention from Interrupt Overloads. In Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with SEAA 2011, the 37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications and DSD 2011, the 14th EUROMICRO Conference on Digital System Design. Oulu: Johannes Kepler University Linz, 2011. p. 21-22. ISBN: 978-3-902457-30-1.
Detail

BARTOŠ, P. Metody reorganizace řetězce scan. In Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011. s. 97-102. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V. Chip Temperature Selfregulation for Digital Circuits Using Polymorphic Electronics Principles. In Proceedings of 14th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011. p. 205-212. ISBN: 978-0-7695-4494-6.
Detail

BARTOŠ, P.; KOTÁSEK, Z.: ScanOpt; Tool for scan chain routability visualisation, analysis and optimization. https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vav/view_product.php?id=169. URL: https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vav/view_product.php?id=169. (software)
Detail