Detail publikace

Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon

ŠKARVADA, J. KOTÁSEK, Z. STRNADEL, J.

Originální název

Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon

Český název

Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V knize jsou zavedeny základní pojmy související s příkonem číslicového obvodu, analyzovány příčiny zvýšeného příkonu obvodu během aplikace testu při srovnání s běžným funkčním režimem činnosti a popsány existující metody pro redukci dynamické a statické složky příkonu obvodu během aplikace testu. Dále je prezentována metoda založená na principu současné optimalizace pořadí aplikace testovacích vektorů a pořadí zapojení registrů do řetězce scan. Ta je primárně určena pro redukci dynamické složky příkonu u obvodů obsahujících plný řetězec scan, avšak je úspěšně použitelná i pro kombinační obvody bez řetězce scan. Metoda využívá genetický algoritmus pro prohledávání rozsáhlého stavového prostoru úlohy, přičemž pro stanovení příkonu obvodu je využívána simulace testu s využitím standardní technologické knihovny - to umožňuje získat přesnější výsledky ve srovnání s jednoduššími metodami založenými např. na výpočtu Hammingovy vzdálenosti mezi jednotlivými testovacími vektory. Metoda byla implementována a poté ověřena nad dostupnými sadami benchmarkových obvodů. V práci jsou rovněž prezentovány dosažené výsledky včetně porovnání s výsledky existujících metod.

Český abstrakt

V knize jsou zavedeny základní pojmy související s příkonem číslicového obvodu, analyzovány příčiny zvýšeného příkonu obvodu během aplikace testu při srovnání s běžným funkčním režimem činnosti a popsány existující metody pro redukci dynamické a statické složky příkonu obvodu během aplikace testu. Dále je prezentována metoda založená na principu současné optimalizace pořadí aplikace testovacích vektorů a pořadí zapojení registrů do řetězce scan. Ta je primárně určena pro redukci dynamické složky příkonu u obvodů obsahujících plný řetězec scan, avšak je úspěšně použitelná i pro kombinační obvody bez řetězce scan. Metoda využívá genetický algoritmus pro prohledávání rozsáhlého stavového prostoru úlohy, přičemž pro stanovení příkonu obvodu je využívána simulace testu s využitím standardní technologické knihovny - to umožňuje získat přesnější výsledky ve srovnání s jednoduššími metodami založenými např. na výpočtu Hammingovy vzdálenosti mezi jednotlivými testovacími vektory. Metoda byla implementována a poté ověřena nad dostupnými sadami benchmarkových obvodů. V práci jsou rovněž prezentovány dosažené výsledky včetně porovnání s výsledky existujících metod.

Klíčová slova

číslicový obvod, testovací vektory, scan registry, optimalizace testu, redukce příkonu

Rok RIV

2010

Vydáno

15.12.2010

Nakladatel

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4209-2

Edice

NEUVEDEN

Číslo edice

NEUVEDEN

Strany počet

142

Dokumenty

BibTex


@book{BUT76273,
 author="Jaroslav {Škarvada} and Zdeněk {Kotásek} and Josef {Strnadel}",
 title="Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon",
 annote="V knize jsou zavedeny základní pojmy související s příkonem číslicového obvodu,
analyzovány příčiny zvýšeného příkonu obvodu během aplikace testu při srovnání
s běžným funkčním režimem činnosti a popsány existující metody pro redukci
dynamické a statické složky příkonu obvodu během aplikace testu. Dále je
prezentována metoda založená na principu současné optimalizace pořadí aplikace
testovacích vektorů a pořadí zapojení registrů do řetězce scan. Ta je primárně
určena pro redukci dynamické složky příkonu u obvodů obsahujících plný řetězec
scan, avšak je úspěšně použitelná i pro kombinační obvody bez řetězce scan.
Metoda využívá genetický algoritmus pro prohledávání rozsáhlého stavového
prostoru úlohy, přičemž pro stanovení příkonu obvodu je využívána simulace testu
s využitím standardní technologické knihovny - to umožňuje získat přesnější
výsledky ve srovnání s jednoduššími metodami založenými např. na výpočtu
Hammingovy vzdálenosti mezi jednotlivými testovacími vektory. Metoda byla
implementována a poté ověřena nad dostupnými sadami benchmarkových obvodů.
V práci jsou rovněž prezentovány dosažené výsledky včetně porovnání s výsledky
existujících metod.",
 address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 chapter="76273",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 year="2010",
 month="december",
 pages="0--0",
 publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 type="book"
}