Detail publikace

Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA

STRAKA, M.

Originální název

Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA

Český název

Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační práce.

Český abstrakt

Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační práce.

Klíčová slova

systém odolný proti poruchám, spolehlivost, hlídací obvod, architektura, spolehlivostní model, TMR, duplex, FPGA, VHDL

Rok RIV

2009

Vydáno

18.08.2009

Nakladatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo

Zlin

ISBN

978-80-7318-847-4

Kniha

Počítačové architektury a diagnostika 2009

Edice

NEUVEDEN

Číslo edice

NEUVEDEN

Strany od

141

Strany do

146

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT30220,
 author="Martin {Straka}",
 title="Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA",
 annote="Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení
jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie
pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na
obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry
u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému
TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní
modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je
diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační
práce.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2009",
 chapter="30220",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 year="2009",
 month="august",
 pages="141--146",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 type="conference paper"
}