Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku

FPZkratka: MGR-ŘEPAk. rok: 2018/2019

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Dvouletý magisterský studijní obor Řízení a ekonomika podniku je organizován formou prezenčního studia. Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí, s důrazem na řízení výroby. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti ekonomie, ekonomiky, řízení a logistiky. Bude schopen řešit problémy spojené s řízením podniků. Studium ekonomicky a manažersky zaměřených předmětů u absolventů technických a technologických oborů vytváří předpoklady pro přípravu kvalifikovaných manažerů střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění na pozici manažera střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
asPAplikovaná statistikacs4PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
RfmiPFinanční management pro informatikycs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
makPMakroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
misPManagement informačních systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
pm2PManagement 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AJ1BAnglický jazyk B2 - 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
PA1Profesní angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
RdpPDrobné podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV2ano
mpPManažerská psychologiecs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 26PV2ano
RopPObchodní podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV2ano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3VolitelnýklCj - 26ne
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
mik2PMikroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
RrppPŘízení podnikových projektůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
RsmpPStrategický marketingcs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 39ano
RskpPSystémy kvality v podnikucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
RvmrPVýzkumné metody v řízenícs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
AJ2BAnglický jazyk B2 - 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV3ano
PA2Profesní angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV3ano
RmopPMezinárodní obchodcs4Povinně volitelnýklP - 20 / C1 - 10PV4ano
pmPPersonální managementcs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 26PV4ano
RpmamPPokročilé metody analýz a modelovánícs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 13PV4ano
ssepPSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 13PV4ano
coPControllingcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de0VolitelnýklCj - 26ne
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
smpPStatistické metody v praxics2VolitelnýP - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ippPInformační podpora procesůcs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
rmPRisk managementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
rvpPRozbor výkonnosti podnikucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
Rrv1PŘízení výrobycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RspPSemestrální projektcs4PovinnýC1 - 26ano
ipPInovace v podnikucs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV6ano
krPKomunikace v řízenícs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 26PV6ano
maPMarketingové aplikacecs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 26PV6ano
Rpaj1PPředmět v anglickém jazyce 1en3Povinně volitelnýzkP - 13PV7ano
Rpnj1PPředmět v německém jazyce 1de3Povinně volitelnýzkP - 13PV7ano
fscmPFinance Services Center Managementen2VolitelnýklC1 - 26ano
PmePManažerská ekonomikacs4VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
muPManažerské účetnictvícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
IzmPZnalostní managementcs4Volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RdisPDiplomní seminářcs14PovinnýklSD - 20ano
nmPNákladový managementcs4Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
RplPPodniková logistikacs5Povinnýzá,zkP - 20 / CPP - 20ano
smanPStrategický managementcs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
Rpaj2PPředmět v anglickém jazyce 2en3Povinně volitelnýzkP - 10PV8ano
Rpnj2PPředmět v německém jazyce 2de3Povinně volitelnýzkP - 10PV8ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV6 1 ipP, krP, maP
PV8 1 Rpaj2P, Rpnj2P
PV1 1 AJ1B, PA1
PV3 1 AJ2B, PA2
PV7 1 Rpaj1P, Rpnj1P
PV4 1 RmopP, pmP, RpmamP, ssepP
PV2 1 RdpP, mpP, RopP
PV5 1