Detail předmětu

Aplikovaná statistika

FP-asPAk. rok: 2018/2019

Náhodná veličina, metody matematické statistiky, statistická regulace procesu, indexy způsobilosti, řízení zásob.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí pracovat s metodami matematické statistiky, vyhodnocovat a kontrolovat výrobní proces pomocí metod statistické regulace a indexů způsobilosti, určovat charakteristiky pro optimální řízení zásob.

Prerekvizity

Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN ISO 8258: Shewhartovy regulační diagramy. ČNI Praha, 1993.
KROPÁČ, J. Statistika A. 3. vyd. Brno : FP VUT, 2008. ISBN 978-80-214-3587-2.
TOŠENOVSKÝ, J., NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava : Montanex a.s. ISBN 80-7225-040-X.
KROPÁČ, J. Statistika B. 2. vyd. Brno : FP VUT, 2009. ISBN 978-80-214-3295-6.
KROPÁČ, J. Statistika. 1. vyd. Brno : FP VUT, 2010. ISBN 978-80-214-3866-8.
KROPÁČ, J. Statistika C. 1. vyd. Brno : FP VUT, 2008. ISBN 978-80-214-3591-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET:
Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě:
- absolvování zápočtových testů

Známka, odpovídající součtu (max 100 bodů), sestává:
- z dosažených bodů z kontrolních testů,Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
- Diskrétní náhodná veličina
- Spojitá náhodná veličina
- Zpracování datových souborů
- Testy statistických hypotéz
- Regresní analýza
- Statistická regulace
- Indexy způsobilosti
- Statistická přejímka
- Řízení zásob

Témata cvičení jsou shodná s tématy přednášek.

Cíl

Cílem předmětu je studenty naučit pracovat s náhodnými veličinami, zpracovat a vyhodnotit statistický materiál, umět použít metody pro statistickou regulaci procesu, určit a vyhodnotit indexy způsobilosti, umět stanovit charakteristiky pro řízení zásob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.
Účast na cvičeních není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor