Detail předmětu

Finance Services Center Management

FP-fscmPAk. rok: 2018/2019

Kurz je zaměřen na specifika řízení Center sdílených služeb (SSC): základní koncept, projektové řízení, fáze převodu, procesní dokumentace, účetnictví, mezinárodní účetní standardy, dodavatelské účty, odběratelské účty, přenos znalostí, zlepšování obchodních procesů, podnikové hodnoty a kultura a měkké dovednosti (soft skills).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student chápat a schopen vysvětlit centralizaci procesů, jako způsob podpory v mezinárodní ekonomice. Má představu a umí vysvětlit projektové řízení aplikované v centrech sdílených služeb. Zná základy procesní dokumentace, díky propojení CZ GAAP systému a mezinárodních účetních systému (IFRS). Zná nejdůležitější dovednosti vyžadované v centrech sdílených služeb.

Prerekvizity

Znalost účetnictví a financí podniku, schopnost pracovat s tabulkovým programem Microsoft Excel.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou seminářů, zaměřených na řešení rozhodujících úkolů a financování center sdílených služeb. Výuka bude kombinací teoretických znalostí, osvědčených postupů a simulace obchodních her.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je klasifikován dle stupnice ECTS. Student bude plnit dílčí úkoly zpravidla formou řešení týmových případových studií, které budou hodnoceny na konci každého semináře. Konečná známka je určena na základě celkového počtu bodů získaného za plnění dílčích úkolů během semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Koncept center sdílených služeb, projektový management, procesní dokumentace, přenos znalostí, zavedení mezinárodních standardů účetních vykazování (IFRS); proces neustálého zlepšování; podnikové hodnoty a kultura; měkké dovednosti.

Cíl

Hlavní cíl předmětu je prezentovat koncept center sdílených služeb a jeho klíčové prvky se zaměřením na finanční management.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast studentů. Kontroluje se plněním samostatných úkolů ve výuce a prezenční listinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor