Detail oboru

Intermediální a digitální tvorba

FaVUZkratka: AMUAk. rok: 2018/2019Zaměření: Ateliér multimédií FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Studijní obor zajišťuje sedm ateliérů: Ateliér environmentu, Ateliér intermédií, Ateliér performance, Ateliér tělového designu, Ateliér video, Ateliér multimédií a Ateliér fotografie. Ideově je obor ukotven ve dvou oblastech. Jednak jsou to neoavantgardní tendence 60. let, s nimiž se do mainstreamu současného umění dostaly do té doby okrajové tendence, jako je intermedialita, procesuální a akční charakter tvorby, místní specifičnost umění, de-skilling, dematerializace a pojetí uměleckého díla jako sémantické propozice. A potom je to vizuální kultura a s ní spojené umělecké strategie, které se ocitají v dynamickém dialogu s tvorbou „ne-uměleckých“ obrazů.

V ateliérech environmentu, intermédií, performance a tělového designu, které nejsou „mediálně specifické“ (nepředávají ucelený soubor řemeslných či technologických dovedností), jsou studenti důsledně vedeni k tomu, aby při formulování dílčích záměrů využívali volitelných kurzů, workshopů a technologických konzultací v kabinetech. V Ateliéru environmentu je rozvíjena koncepce umělecké tvorby, která vychází z požadavku na zakotvení umělecké praxe v konkrétní zkušenosti. Tvorba se zde často pohybuje na hranici (nebo zcela v intencích) uměleckého výzkumu. Ateliér intermedií je z hlediska oborové specializace nejotevřenější v celém studijním programu, studenti jsou zde podporováni k přesahům do oblastí mimo výtvarné umění, např. k hudbě a literatuře. Ateliér performance je orientován k hraniční formě výtvarného umění, jíž je tvůrčí čin v časoprostorové situaci. Akce je zde pojímána jako interdisciplinární projev osobnosti, zahrnující propojení s tradičními postupy divadelními, tanečními, hudebními a literárními. Ve vztahu akce – prostředí je kladen důraz na výtvarné výrazové formy multimediální prezentace. Ateliér tělového designu představuje v prostředí českého uměleckého školství výjimečný prostor, v němž je tělo nahlíženo jako médium a zároveň jako bojiště, na kterém se v symbolické i zcela materiální rovině odehrávají neustále boje kulturní, politické či náboženské. Ve svých výstupech ateliér směřuje často za hranice galerie – vyhledává a stimuluje dialog ve veřejném i mediálním prostoru. Ateliéry video, multimédia a fotografie každý z odlišné pozice rozvíjejí tvůrčí myšlení i dovednosti nezbytné k tvorbě (či generování) obrazů prostřednictvím digitálních médií. Tvorba v těchto dílčích specializacích je specifická tím, že galerie je sice přirozeným místem její prezentace, ale ne jediným možným. Studenti jsou vedeni k uvažování o distribučních kanálech mediálního obrazu, o sémantických a symbolických diferencích spojených s přepínáním mezi takovými prostředími, jako je galerijní prostor (white cube), kinosál (black box), tradiční masmédia (televize) nebo škála internetových platforem. Stejná pozornost jako způsobu distribuce a místu prezentace je v digitální tvorbě věnována také divákům, kteří se často stávají spolutvůrci (ve škále od jednoduchých forem interakce s pevně nastaveným programem až po komplexní participace, v nichž se naplňuje ecovská koncepce „otevřeného díla“).

Studium v oboru je spojeno s využíváním průběžně aktualizovaného technického vybavení a nezbytného softwaru. Výraznou oporou oboru je Kabinet audiovizuálních technologií. Dobrá znalost dostupných technologií a jejich vývojových předstupňů umožňuje studentům s technologiemi pracovat nejen jako s nástroji, ale také s nosiči specifické estetiky. Totéž platí pro počítačové programy určené ke generování nebo postprodukci obrazu, jejichž ovládnutí není v rámci oboru vlastním cílem, ale předpokladem autonomní umělecké tvorby.

Klíčové výsledky učení

Absolventi bakalářského stupně disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru. Jsou schopni s porozuměním volit a dobře ovládat výrazové prostředky a technologie. Dokáží vytvořit původní autorské dílo menšího rozsahu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Intermediální a digitální tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou např. kurátorství, výtvarná pedagogika, grafický design, komerční zpracování a postprodukce statického a dynamického digitálního obrazu aj. Absolvent oboru se dobře orientuje nejen v dějinách umění, základech estetiky a filosofie umění či aktuální kulturní produkci, ale také ve společenské a politické situaci. Jeho praxe je často zřetelně sociálně ukotvená. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B1MU-ZOborový ateliér I - Multimédia - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1DUPS-ZPřehled dějin umění pravěku a starověkucs3zimníPovinnýzkano
1SDU-ZPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 I.cs, en3zimníPovinnýzkano
VK1-ZVečerní kresba 1 - zimnícs2zimníPovinnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníPovinnýano
ZVT-ZZáklady výpočetní techniky - zimnícs2zimníPovinnýano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1APIN-ZAngličtina 0 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkne
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZVMZáklady výpočetní techniky Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1DUUS-LDějiny umění – umění středověku cs3letníPovinnýzkano
1IVIG-LInformační výchova – informační gramotnostcs1letníPovinnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníPovinnýano
B1MU-LOborový ateliér I - Multimédia - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1SDU-LPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 II.cs3letníPovinnýzkano
1SU1945Světové umění po roce 1945cs3letníPovinnýzkano
VK1-LVečerní kresba 1 - letnícs3letníPovinnýzá,zkano
ZVT-LZáklady výpočetní techniky - letnícs3letníPovinnýzkano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1APIN-LAngličtina 0 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkne
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B2MU-ZOborový ateliér II - Multimédia - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1DUR-ZPřehled dějin umění renesancecs3zimníPovinnýzkano
1CSUSoučasné české a světové umění cs3zimníPovinnýzkano
1UFIL-ZÚvod do filosofie umění - zimnícs3zimníPovinnýzkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1DGP-ZDigital games prototypingcs3zimníVolitelnýzkano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkano
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
B2MU-LOborový ateliér II - Multimédia - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1DUB-LPřehled dějin umění barokacs3letníPovinnýzkano
1UFIL-LÚvod do filosofie umění - letnícs3letníPovinnýzkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3zimníPovinnýzkano
B3MU-ZOborový ateliér III - Multimédia - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1SCU19st-ZSvětové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostechcs3zimníPovinnýzkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPP-ZAngličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)en3zimníVolitelnýzkne
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
1DGP-ZDigital games prototypingcs3zimníVolitelnýzkano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkano
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3letníPovinnýzkano
B3MU-LOborový ateliér III - Multimédia - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1SCU19st-LSvětové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostechcs3letníPovinnýzkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPP-LAngličtina Upper Intermediate nižší - 2 (letní)en3letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs3letníVolitelnýzkne
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BSK-TBakalářský seminářcs, en5zimníPovinnýano
B4MU-ZOborový ateliér IV - Multimédia - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPP-ZAngličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)en3zimníVolitelnýzkne
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BSK-PBakalářská prácecs, en10letníPovinnýano
B4MU-LOborový ateliér IV - Multimédia - letnícs10letníPovinnýano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPP-LAngličtina Upper Intermediate nižší - 2 (letní)en3letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs3letníVolitelnýzkne
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano