Ing.

Josef Plášek

Ph.D.

FAST, AIU – odborný asistent

+420 54114 7193
plasek.j@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Josef Plášek, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  PLÁŠEK, J.; HNILICA, O.; BICHLMAIR, S. Hygrothermal interaction in Romanesque rotunda in Znojmo. In Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Society of Environmental Engineering, 2020. s. 316-321. ISSN: 1210-1389.
  Detail | WWW

 • 2019

  PLÁŠEK, J.; HNILICA, O.; BICHLMAIR, S. Indoor climate in Jesuit church of Holy Name of Jesus in Telc. In CLIMA 2019 Congress.Advanced HVAC&R&S Technology. E3S Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2019. s. 1-8. ISSN: 2267-1242.
  Detail | WWW

 • 2018

  ČEKON, M.; PLÁŠEK, J.; SLÁVIK, R.; FEČER, T.; JURÁŠ, P. An experimental and numerical model of a solar facade prototype with transparent insulation and selective absorber. In CONFERENCE PROCEEDING by ASHRAE, 2018. Ashrae Papers CD. Chicago, USA: 2018. s. 398-405. ISSN: 2577-0446.
  Detail

 • 2016

  KUBÍN, M.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J. Experimental Analysis of Steam Condensation in Vertical Tube with Small Diameter. International journal of heat and mass transfer, 2016, roč. 94, č. March 2016, s. 403-410. ISSN: 0017-9310.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠÍMA, J.; PLÁŠEK, J.; GEBAUER, G. Hybrid Roof Panels for Night Cooling and Solar Energy Utilization in Buildings. In International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability 2015 (TMREES15). Energy Procedia. Energy Procedia Volume 74. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 177-183. ISBN: 9781510812239. ISSN: 1876-6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU. In Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA- CZ. Praha: Česká technika, 2014. s. 77-80. ISBN: 978-80-260-7209- 6.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. Transient Numerical Simulation of Linear Thermal Transmittance in Software CalA. In Envibuild 2014. Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 281-284. ISBN: 978-3-03835-280- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O.; KOŠÚTOVÁ, K.; PLÁŠEK, J. Theoretical evaluation of night sky cooling in the Czech Republic. In 2nd International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (SHC 2013). Proceedings of a meeting held 23-25 September 2013, Freiburg, Germany. Energy Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 645-653. ISBN: 9781632663665. ISSN: 1876-6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J. Thermal Analysis of Light Pipes for Insulated Flat Roofs. ENERGY AND BUILDINGS, 2014, roč. 2014, č. 85, s. 436-444. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2013

  ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ VE VZDUCHOTECHNICE. In VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2013. s. 277-280. ISBN: 978-80-89216-53- 6.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; KOŠÚTOVÁ, K. PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM. In Mezioborová konference Udržitelná krajina včera, dnes a zítra. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2013. s. 24-27. ISBN: 978-80-87308-20- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. NUMERICKÁ SIMULACE ROZLOŽENÍ STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY V HALE PROVOZNÍHO OŠETŘENÍ VOZŮ METRA VYTÁPĚNÉ SÁLAVÝMI OTOPNÝMI PANELY. In Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. s. 271-275. ISBN: 9788002024316.
  Detail | WWW

  DRDA, M.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA NÁVRHU VZT JEDNOTEK PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE. In Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. s. 254-258. ISBN: 9788002024316.
  Detail | WWW

  HNILICA, O.; PLÁŠEK, J. BSim Simulation of Indoor Climate of Romanesque Rotunda in Znojmo. In Proceedings of CLIMA 2013. 1st Edition. Praha: Society of Environmental Engineering (STP), 2013. s. 614-623. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. The Effect of Shielding Barriers on Solar Air Collector Gains. In TerraGreen 13 International Conference 2013 - Advancements in Renewable Energy and Clean Environment. Proceedings of a meeting held 15-17 February 2013, Beirut, Lebanon. Energy Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2013. s. 1070-1075. ISBN: 9781629935706. ISSN: 1876- 6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. Numerická simulace rozložení střední radiační teploty v hale provozního ošetření vozů metra, vytápěné sálavými panely. Vytápění, větrání, instalace, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 230-232. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J. Thermal CFD Analysis of Tubular Light Guides. ENERGIES, 2013, roč. 6, č. 12, s. 6304-6321. ISSN: 1996- 1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J. Maximization of Solar Gains of an Air Collector by Simulations. In Proceedings of a meeting held 2-6 November 2012, Kaohsiung, Taiwan. Selected, peer reviewed papers from the Second International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI 2012). Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 483-487. ISBN: 9781627480550. ISSN: 1660- 9336.
  Detail | WWW

  HNILICA, O.; PLÁŠEK, J. Problematic of humidity degradation of plaster with indoor fresco decoration in Romanesque rotunda in Znojmo. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 649, s. 105-108. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

  DRDA, M.; PLÁŠEK, J. Sledování spotřeb energie VZT jednotky od projektu po reálný provoz. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

 • 2012

  HNILICA, O.; PLÁŠEK, J. Problematic of humidity degradation of plaster with indoor fresco decoration in Romanesque rotunda in Znojmo. In Sborník konference Budovy a prostředí 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 107-111. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. VÝVOJ A OVĚŘENÍ SOFTWARU PRO MODELOVÁNÍ SÁLAVÉ SLOŽKY VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ BUDOV. In Sborník 7. národní konference IBPSA- CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA- CZ, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

  DRDA, M.; PLÁŠEK, J. Sledování spotřeb energie VZT jednotky od projektu po reálný provoz. In Sborník 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. s. 120-124. ISBN: 978-80-02-02375- 3.
  Detail

  KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Theoretical and experimental survey of chosen thermal joints of reinforced concrete skeleton MS- OB. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 106-110. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  HNILICA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv návštěvnosti na vnitřní klima ve znojemské rotundě. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 142-144. ISSN: 1210- 4027.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. Modelování tepelného sálání v budovách. 1. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. 150 s. ISBN: 978-80-214-4383- 9.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

  PLÁŠEK, J. Modelování sálavé složky mikroklimatu budov. Brno: VUT Brno, FAST, 2012. s. 1-123.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season. Energy Procedia, 2012, roč. 2012, č. 14, s. 906-912. ISSN: 1876-6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Thermal Bonds of Buildings Structures in Energy Conservation– A Case Study. In AASRI Conference on Power and Energy Systems (PES 2012). Proceedings of a meeting held 4-5 September 2012, Hong Kong. AASRI Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2012. s. 14-19. ISBN: 9781627483759. ISSN: 2212- 6716.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2011

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; MĚRKA, V. Simulation of the influence of shielding surrounding on an efficiency of solar air collector. In Proceedings of the 5th International Conference on solar Radiation and Daylighting. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 246-251. ISBN: 978-80-214-4306- 8.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; RYBÁŘ, J. Experimentální měření sálavé složky mikroklimatu v reálném provozu. In Vnútorná klíma budov 2011. Environmentálne a energetické hodnotenie budov. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2011. s. 41-44. ISBN: 978-80-89216-44- 4.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Dynamika náběhu a chladnutí podlahového vytápění. In Zborník prednášok z 19. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2011. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2011. s. 443-448. ISBN: 978-80-89216-38- 3.
  Detail

 • 2010

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 124-130. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Prefabricated System for Low energy Renovation of Residential Buildings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 1-66. ISBN: 978-80-7399-960- 5.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. VÝPOČET SÁLAVÉ SLOŽKY INTERNÍHO MIKROKLIMATU. In Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA- CZ. Praha: IBPSA- CZ, 2010. s. 67-72. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. POČÍTAČOVÝ MODEL ZEMNÍHO KOLEKTORU V SOFTWARU CalA. In Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA- CZ. Praha: IBPSA- CZ, 2010. s. 165-170. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. SIMULATION OF THE THERMAL RADIATION COMPONENT OF THE INDOOR CLIMATE IN THE INDUSTRY HALL. In Proceedings of the 7th internationl Conference Indoor Climate of Buildings 2010. Indoor eniroment, energy auditing and certification of buildings. Bratislava: Slovak Socity of enviromental Technology, 2010. s. 107-112. ISBN: 978-80-89216-37- 6.
  Detail

 • 2009

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Srovnání metod výpočtu sálavé složky interního mikroklimatu. In Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009. 0931. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2009. s. 23-27. ISBN: 978-80-89216-31- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; PETRŮJOVÁ, H. Modelovanie povrchových teplot sálavých prvkov. In Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009. 0931. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2009. s. 35-40. ISBN: 978-80-89216-31- 4.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv podlahového vytápění na tepelné mosty. In 20. konference Vytápění Třeboň 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009. s. 82-85. ISBN: 978-80-02-02136- 0.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla. In 20. konference Vytápění Třeboň 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009. s. 225-228. ISBN: 978-80-02-02136- 0.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Podlahové vytápění versus tepelné mosty. Topenářství, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 38-41. ISSN: 1211- 0906.
  Detail | WWW

 • 2008

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. s. 85-90. ISBN: 978-80-254-3373-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb. In Budova - energia Energetická certifikace budov. Podbanské, SR: SSTP Bratislava, 2008. s. 71-74. ISBN: 978-80-89216-23- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.