Detail publikace

Modelování tepelného sálání v budovách

PLÁŠEK, J. ŠIKULA, O.

Originální název

Modelování tepelného sálání v budovách

Český název

Modelování tepelného sálání v budovách

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato kniha je zaměřena na problematiku tvorby sálavé složky vnitřního prostředí budov. Popisuje fyzikální podstatu sdílení tepla sáláním, jeho působení na člověka, klasické metody návrhu tepelných zářičů a shrnuje stávající výpočetní softwary v dané oblasti. Ve své stěžejní části pak kniha detailně popisuje moderní metody počítačové simulace sdílení tepla sáláním a středních radiačních teplot. Kniha tak poskytuje ucelený přehled o stávajících a moderních analytických a numerických metodách řešení sdílení tepla sáláním, přičemž nově našemu oboru přináší vlastní odvození a podrobný popis metod Ray Tracing a S2S. Tyto modely radiace jsou schopné řešit tzv. radiační stíny, tedy identifikovat v budovách místa s odcloněnou sálavou složkou, kvantifikovat zde její intenzitu, a to i pro odrazivé povrchy a časově neustálené děje. Kniha dále popisuje implementaci těchto modelů radiace do nového výpočetního softwaru RadiA, jeho následné srovnání s jinými softwary a také úspěšné ověření experimentálním měřením na skutečné budově v reálném provozu. Kniha je určena především výzkumným pracovníkům, ale i technickým pracovníkům v oblasti počítačových simulací vnitřního prostředí budov a může též sloužit jako doplňková literatura posluchačům vysokých škol.

Český abstrakt

Tato kniha je zaměřena na problematiku tvorby sálavé složky vnitřního prostředí budov. Popisuje fyzikální podstatu sdílení tepla sáláním, jeho působení na člověka, klasické metody návrhu tepelných zářičů a shrnuje stávající výpočetní softwary v dané oblasti. Ve své stěžejní části pak kniha detailně popisuje moderní metody počítačové simulace sdílení tepla sáláním a středních radiačních teplot. Kniha tak poskytuje ucelený přehled o stávajících a moderních analytických a numerických metodách řešení sdílení tepla sáláním, přičemž nově našemu oboru přináší vlastní odvození a podrobný popis metod Ray Tracing a S2S. Tyto modely radiace jsou schopné řešit tzv. radiační stíny, tedy identifikovat v budovách místa s odcloněnou sálavou složkou, kvantifikovat zde její intenzitu, a to i pro odrazivé povrchy a časově neustálené děje. Kniha dále popisuje implementaci těchto modelů radiace do nového výpočetního softwaru RadiA, jeho následné srovnání s jinými softwary a také úspěšné ověření experimentálním měřením na skutečné budově v reálném provozu. Kniha je určena především výzkumným pracovníkům, ale i technickým pracovníkům v oblasti počítačových simulací vnitřního prostředí budov a může též sloužit jako doplňková literatura posluchačům vysokých škol.

Klíčová slova

tepelná pohoda, tepelné sálání, numerické modelování, modely radiace

Rok RIV

2012

Vydáno

03.03.2012

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4383-9

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

150

Strany počet

150

Plný text v Digitální knihovně

BibTex


@book{BUT90300,
 author="Josef {Plášek} and Ondřej {Šikula}",
 title="Modelování tepelného sálání v budovách",
 annote="Tato kniha je zaměřena na problematiku tvorby sálavé složky vnitřního prostředí budov. Popisuje fyzikální podstatu sdílení tepla sáláním, jeho působení na člověka, klasické metody návrhu tepelných zářičů a shrnuje stávající výpočetní softwary v dané oblasti. Ve své stěžejní části pak kniha detailně popisuje moderní metody počítačové simulace sdílení tepla sáláním a středních radiačních teplot. Kniha tak poskytuje ucelený přehled o stávajících a moderních analytických a numerických metodách řešení sdílení tepla sáláním, přičemž nově našemu oboru přináší vlastní odvození a podrobný popis metod Ray Tracing a S2S. Tyto modely radiace jsou schopné řešit tzv. radiační stíny, tedy identifikovat v budovách místa s odcloněnou sálavou složkou, kvantifikovat zde její intenzitu, a to i pro odrazivé povrchy a časově neustálené děje. Kniha dále popisuje implementaci těchto modelů radiace do nového výpočetního softwaru RadiA, jeho následné srovnání s jinými softwary a také úspěšné ověření experimentálním měřením na skutečné budově v reálném provozu.
Kniha je určena především výzkumným pracovníkům, ale i technickým pracovníkům v oblasti počítačových simulací vnitřního prostředí budov a může též sloužit jako doplňková literatura posluchačům vysokých škol.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="90300",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2012",
 month="march",
 pages="1--150",
 publisher="VUT v Brně",
 type="book"
}