Detail publikace

VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Originální název

VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU

Český název

VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek spadá do oblasti modelování a simulace sdílení tepla vedením v netekoucích látkách. Tepelně technické vlastnosti materiálů jsou obecně závislé na mnoha faktorech, přičemž významná je jejich závislost na teplotě. Modelování dvourozměrného vedení tepla se v tomto případě stává úlohou nelineární. Cílem tohoto příspěvku je na konkrétním příkladu parovodu prezentovat vliv nelineárního součinitele tepelné vodivosti na výsledné teplotní pole a tepelné toky. Tento vliv nelineárního součinitele tepelné vodivosti na měrnou tepelnou ztrátu parovodu může být až 14 % jak ukazují výsledky.

Český abstrakt

Příspěvek spadá do oblasti modelování a simulace sdílení tepla vedením v netekoucích látkách. Tepelně technické vlastnosti materiálů jsou obecně závislé na mnoha faktorech, přičemž významná je jejich závislost na teplotě. Modelování dvourozměrného vedení tepla se v tomto případě stává úlohou nelineární. Cílem tohoto příspěvku je na konkrétním příkladu parovodu prezentovat vliv nelineárního součinitele tepelné vodivosti na výsledné teplotní pole a tepelné toky. Tento vliv nelineárního součinitele tepelné vodivosti na měrnou tepelnou ztrátu parovodu může být až 14 % jak ukazují výsledky.

Klíčová slova

numerická simulace; vedení tepla; nelineární součinitel tepelné vodivosti; vlastní software CalA

Rok RIV

2014

Vydáno

06.11.2014

Nakladatel

Česká technika

Místo

Praha

ISBN

978-80-260-7209-6

Kniha

Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA-CZ

Strany od

77

Strany do

80

Strany počet

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT110927,
 author="Ondřej {Šikula} and Josef {Plášek}",
 title="VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU",
 annote="Příspěvek spadá do oblasti modelování a simulace sdílení tepla vedením v netekoucích látkách. Tepelně technické vlastnosti materiálů jsou obecně závislé na mnoha faktorech, přičemž významná je jejich závislost na teplotě. Modelování dvourozměrného vedení tepla se v tomto případě stává úlohou nelineární. Cílem tohoto příspěvku je na konkrétním příkladu parovodu prezentovat vliv nelineárního součinitele tepelné vodivosti na výsledné teplotní pole a tepelné toky. Tento vliv nelineárního součinitele tepelné vodivosti na měrnou tepelnou ztrátu parovodu může být až 14 % jak ukazují výsledky.",
 address="Česká technika",
 booktitle="Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA-CZ",
 chapter="110927",
 howpublished="print",
 institution="Česká technika",
 year="2014",
 month="november",
 pages="77--80",
 publisher="Česká technika",
 type="conference paper"
}