Detail publikace

Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Originální název

Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb

Český název

Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vývoj ve stavebnictví směřuje k budování staveb se stále nižšími tepelnými ztrátami a nižší potřebou energie na tvorbu jejich vnitřního prostředí. V souvislosti s tímto trendem se stále více dostávají do popředí zájmu tepelné mosty, které z hlediska celkové tepelné ztráty budovy tvoří její nezanedbatelnou část. Tématem příspěvku bude prezentace vlastního výpočetního modelu pro numerické řešení dvourozměrného neustáleného vedení tepla využitelného pro vyhodnocení stavebně - konstrukčních detailů z hlediska velikosti tepelné ztráty. Tento model je využitelný pro výpočet tepelné ztráty budovy a stanovení návrhového tepelného výkonu systému vytápění.

Český abstrakt

Vývoj ve stavebnictví směřuje k budování staveb se stále nižšími tepelnými ztrátami a nižší potřebou energie na tvorbu jejich vnitřního prostředí. V souvislosti s tímto trendem se stále více dostávají do popředí zájmu tepelné mosty, které z hlediska celkové tepelné ztráty budovy tvoří její nezanedbatelnou část. Tématem příspěvku bude prezentace vlastního výpočetního modelu pro numerické řešení dvourozměrného neustáleného vedení tepla využitelného pro vyhodnocení stavebně - konstrukčních detailů z hlediska velikosti tepelné ztráty. Tento model je využitelný pro výpočet tepelné ztráty budovy a stanovení návrhového tepelného výkonu systému vytápění.

Klíčová slova

stavebně-konstrukční detail, dynamický model přenosu tepla, lineární činitel tepelných mostů

Rok RIV

2008

Vydáno

06.10.2008

Nakladatel

SSTP Bratislava

Místo

Podbanské, SR

ISBN

978-80-89216-23-9

Kniha

Budova - energia Energetická certifikace budov

Strany od

71

Strany do

74

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT26966,
 author="Ondřej {Šikula} and Josef {Plášek}",
 title="Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb",
 annote="Vývoj ve stavebnictví směřuje k budování staveb se stále nižšími tepelnými ztrátami a nižší potřebou energie na tvorbu jejich vnitřního prostředí. V souvislosti s tímto trendem se stále více dostávají do popředí zájmu tepelné mosty, které z hlediska celkové tepelné ztráty budovy tvoří její nezanedbatelnou část. Tématem příspěvku bude prezentace vlastního výpočetního modelu pro numerické řešení dvourozměrného neustáleného vedení tepla využitelného pro vyhodnocení stavebně - konstrukčních detailů z hlediska velikosti tepelné ztráty. Tento model je využitelný pro výpočet tepelné ztráty budovy a stanovení návrhového tepelného výkonu systému vytápění.",
 address="SSTP Bratislava",
 booktitle="Budova - energia Energetická certifikace budov",
 chapter="26966",
 howpublished="print",
 institution="SSTP Bratislava",
 year="2008",
 month="october",
 pages="71--74",
 publisher="SSTP Bratislava",
 type="conference paper"
}