Detail publikace

POČÍTAČOVÝ MODEL ZEMNÍHO KOLEKTORU V SOFTWARU CalA

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Originální název

POČÍTAČOVÝ MODEL ZEMNÍHO KOLEKTORU V SOFTWARU CalA

Český název

POČÍTAČOVÝ MODEL ZEMNÍHO KOLEKTORU V SOFTWARU CalA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá popisem počítačového modelu a výsledků simulace zemního rýhového kolektoru pro čerpání tepla ze země v novém výpočetním softwaru Calculation Area (CalA). Na tomto modelu bude provedena simulace a vyhodnocení ročního provozu tepelného čerpadla a to v kombinované funkci odebírání tepla ze země pro vytápění v zimním období a ukládání tepla do země při chlazení v letním období. Potřebné topné a chladicí výkony pro tyto výpočty jsou převzaty z provedené podrobné roční simulace zvoleného rodinného domu v softwaru BSim. Zásadním problémem celé této simulace je vazba obou softwarů. Protože tato vazba je pouze jednosměrná směrem BSim - CalA muselo být přijato několik zjednodušení.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá popisem počítačového modelu a výsledků simulace zemního rýhového kolektoru pro čerpání tepla ze země v novém výpočetním softwaru Calculation Area (CalA). Na tomto modelu bude provedena simulace a vyhodnocení ročního provozu tepelného čerpadla a to v kombinované funkci odebírání tepla ze země pro vytápění v zimním období a ukládání tepla do země při chlazení v letním období. Potřebné topné a chladicí výkony pro tyto výpočty jsou převzaty z provedené podrobné roční simulace zvoleného rodinného domu v softwaru BSim. Zásadním problémem celé této simulace je vazba obou softwarů. Protože tato vazba je pouze jednosměrná směrem BSim - CalA muselo být přijato několik zjednodušení.

Klíčová slova

zemní výměník, numerická simulace, software BSim, software Calculation Area (CalA)

Rok RIV

2010

Vydáno

08.09.2010

Nakladatel

IBPSA-CZ

Místo

Praha

ISBN

978-80-254-8661-0

Kniha

Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA-CZ

Strany od

165

Strany do

170

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT14712,
 author="Ondřej {Šikula} and Josef {Plášek}",
 title="POČÍTAČOVÝ MODEL ZEMNÍHO KOLEKTORU V SOFTWARU CalA",
 annote="Příspěvek se zabývá popisem počítačového modelu a výsledků simulace zemního rýhového kolektoru pro čerpání tepla ze země v novém výpočetním softwaru Calculation Area (CalA). Na tomto modelu bude provedena simulace a vyhodnocení ročního provozu tepelného čerpadla a to v kombinované funkci odebírání tepla ze země pro vytápění v zimním období a ukládání tepla do země při chlazení v letním období. Potřebné topné a chladicí výkony pro tyto výpočty jsou převzaty z provedené podrobné roční simulace zvoleného rodinného domu v softwaru BSim. Zásadním problémem celé této simulace je vazba obou softwarů. Protože tato vazba je pouze jednosměrná směrem BSim - CalA muselo být přijato několik zjednodušení.",
 address="IBPSA-CZ",
 booktitle="Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA-CZ",
 chapter="14712",
 howpublished="print",
 institution="IBPSA-CZ",
 year="2010",
 month="september",
 pages="165--170",
 publisher="IBPSA-CZ",
 type="conference paper"
}