Detail publikace

Modelovanie povrchových teplot sálavých prvkov

Originální název

Modelovanie povrchových teplot sálavých prvkov

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Tepelný výkon sálavých systémov, ich bezpečné a hygienicky priaznivé posobenie na interné mikroklímu závisí prevažne na rozloženie ich povrchových teplot. Povrchové teploty sú v tomto príspevku modelované dvomi metódami. Prvá metóda je vhodná pre ručné výpočet a vychádza z upraveného vzťahu podľa Kalous a druhá metóda je založená na podrobnom numerickém riešenie dvojrozmerného, časovo ustáleného teplotného poľa metódou kontrolných objemov v softvéru CalA.

BibTex


@inproceedings{BUT31892,
 author="Josef {Plášek} and Ondřej {Šikula} and Hana {Petrůjová}",
 title="Modelovanie povrchových teplot sálavých prvkov",
 annote="Tepelný výkon sálavých systémov, ich bezpečné a hygienicky priaznivé posobenie na interné mikroklímu závisí prevažne na rozloženie ich povrchových teplot. Povrchové teploty sú v tomto príspevku modelované dvomi metódami. Prvá metóda je vhodná pre ručné výpočet a vychádza z upraveného vzťahu podľa Kalous a druhá metóda je založená na podrobnom numerickém riešenie dvojrozmerného, časovo ustáleného teplotného poľa metódou kontrolných objemov v softvéru CalA.",
 address="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava",
 booktitle="Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009",
 chapter="31892",
 edition="0931",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava",
 year="2009",
 month="december",
 pages="35--40",
 publisher="Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava",
 type="conference paper"
}